Słowem wstępu, aby dopełnić całokształtu należy sięgnąć do głównych specjalizacji izraelskich jakimi były lichwa, czyli pożyczane pieniądze na procent, handel oraz promocja dogmatów religijnych. Ludzkość potrzebowała zdefiniować format wzajemnej waluty bo istniała potrzeba uproszczenia barterowej wymiany handlowej i potomkowie koczowników chazarskich za wszelką cenę pozycjonowali się jako emitenci / zabezpieczyciele / bankierzy / cinkciarze widząc w tym możliwości dostępu do szerokich wpływów, znajomości lokalnych interesów i w skrócie wygodnego życia oraz władzy. Te dążenia umożliwione im były poprzez wiele wcześniejszych praktyk handlowych, ale także kradzieży i wojen na polu religijnym lub po krótce promocji jedynego słusznego wyznania jakim ma być pełna kabza. Przejmowano urzędy i kradziono majątki zarówno prywatnych jednostek jak i całych państw.

Pozostawiając czasy odległe gdzie to rody żydowskie zaznaczały się w wielu formatach finansowych szwindli, przejdźmy do lat ich aktywności w Wielkiej Brytanii jako ówczesnej największej monarchii i największego mocarstwa światowego przełomu XIX i XX wieku.

Wcześniej bo już w wieku XVII udało im się obsadzić swojego człowieka Wilhelma Orańskiego na króla Anglii, który to natychmiast zaangażował kraj w kosztowną wojnę z Francją co otworzyło ich reprezentantom możliwość udzielenia całemu królestwu Brytów oprocentowanego kredytu oczywiście w zamian za konkretne zabezpieczenia takie jak możliwość utworzenia Centralnego Banku Anglii. Powstaje państwo w państwie tzw. The City.

Kolejne szwindle takie jak bitwa pod Waterloo w 1814 roku, która początkowo dominowana przez wojska Napoleona, stopniowo zmieniała swoje oblicze o czym informacje przedwstępną mieli Rothschildowie i propagując fałszywe informacje o rychło nadchodzącej porażce wywołali panikę na giełdzie skupując akcje i aktywa firm po najniższych cenach, w ten sposób przejmując kontrolę nad brytyjską gospodarką. Rodzina Rotschildów stała się centrum finansowym globu i zmusiła Anglię do powołania Banku Anglii w pełni pod kontrolą Nathana Rothschilda.

The City to między inny: Centralny Bank Anglii, siedziby główne brytyjskich banków podlegających, 385 siedzib banków zagranicznych, londyńska giełda papierów wartościowych, londyńska giełda towarowa, globalna prasa i media.

Równolegle do tych wydarzeń, po drugiej stronie Oceanu Atlantyckiego rozpoczyna się “cywilizacja” nowo odkrytego kontynentu Ameryki Północnej, gdzie pomimo pierwszych dominacji hiszpańskich, również osadnicy angielscy i francuscy przy niewolniczej współpracy z przesiedlonymi siłą murzynami roztoczyli swoje opiekuńcze ramiona w szczególności dziesiątkując i wypierając funkcjonujące od tam zarania plemiona indiańskie.

Historia Stanów Zjednoczonych jako państwa rozpoczęła się z końcem XVIII wieku, gdy narastał opór lokalnych kolonii wobec rządów angielskich egzekwowanych w imieniu króla z uciążliwym podatkiem na czele, czego kulminacją była wojna domowa w latach 1861-1865. Sprawy finansowe zostały uregulowane już nieco wcześniej bo na początku XVIII wieku zastąpiono bity w mennicach hiszpańskich koloni dollaro, banknotem amerykańskiego dolara co ciekawe jeszcze na tamtym etapie ze świadomością unikania angielskiego funta jak ognia, czyli z zamiarem uniezależnienia się od panowania brytyjskiego. Pomimo to, w latach 1791-1836 Rothschildowie zakładają dwa prywatne banki z dopiskiem “of the United States”, w latach 1837-1862 państwo funkcjonowało jeszcze bez formalnego banku centralnego, 1862-1913 Prezydent Andrew Jackson stworzył nawet niezależny system banków narodowych, ale w 1913 co trwa do dzisiaj przegłosowano ustawę o Rezerwie Federalnej gdzie faktyczne rządy nad emisją dolara przejął Federal Reserve Bank, którego największym udziałowcem 57% akcji, wyłączonych z publicznego obrotu jest rodzina Rotschildów z Londynu (realizacja według planu zachód – The Federal Reserve Bank, centrum – Europejski Bank Centralny / pod egidą Niemiec, wschód – Centralny Bank Japonii: całość zarządzana przez jeden tajny rząd światowy). Jakiekolwiek formaty opozycyjne były szybko pacyfikowane tak jak zabójstwo prezydenta Johna F.Kennedyego.

Przejmując wpływy w Ameryce Północnej i Anglii, kumulując potężne majątki chciwość pokierowała w kolejne formaty brutalnych działań czyli sprowokowane kryzysy i wojny światowe, gdzie pierwsza jak wiemy wybuchła w 1914 roku – już w rok po przejęciu systemu bankowego USA. Wojny rzecz jasna miały na celu dalsze grabieże, zniszczenia, przejęcia majątków i zasobów oraz kolejno powstanie z kolan zniszczonych państw, ale tylko dzięki pożyczkom lichwiarskim i na podyktowanych warunkach, czego zresztą kolejną symboliczną datą jest powołany tuż po zakończeniu drugiej wojny światowej w lipcu 1944 roku Bank Światowy, “którego główną przesłanką była przede wszystkim chęć odbudowy zniszczonych II wojną światową krajów Europy i Japonii”.

Wracając do tematu, współczesna medycyna zachodnia tzw. krajów “cywilizowanych” to forma według przyjętego planu biznesowego kolejnego reprezentanta syjonistów Johna D. Rockeffelera. Sytuacja nauk medycznych była stanowczo inna 100 lat temu. Dopiero pod koniec XIX wieku J.D.Rockeffeler stając się magnatem wydobycia ropy naftowej i poszukując dalszych zastosowań do odpadów z produkcji paliw takich jak smoła węglowa wszedł do przemysłu kosmetyczno-chemicznego. Wykorzystując zdobyte “olejowe” pieniądze i zachodzące manewry wojenne stał się właścicielem dużej części niemieckiego kartelu I.G. Farben asystującego finansowo i organizacyjnie (produkcja chemikaliów i trucizn) A.Hitlera.

Kolejnym etapem planu biznesowego Rockeffelera była elminacja konkurencji. W tamtych czasach funkcjonowało wiele medycznych specjalizacji: od chiropraktyków, poprzez naturopatów, homeopatów, uzdrowicieli duchowych, zielarzy, dietetyków i innych którzy działali wbrew interesom Rockeffelera, którego głównym formatem leczenia miały być syntetyczne lekarstwa oraz stosowane napromieniowania.

W 1910 roku przedstawiono Kongresowi raport traktujący o zbyt dużej ilości doktorów medycyny specjalistycznej jak i szkół medycznych praktykujących naturalne rozwiązania (funkcjonujące dobrze od tysięcy lat) z propozycją aby finansować tylko edukację akademicką bazującą na narracji systemów alopatycznych czyli stymulujących organizm syntetyczną przeciwakcją, zamiast pozostawiać i wspierać naturalne procesy odnowy i regeneracji. Szkoły wykładające ową narrację otrzymywały znaczące granty, także w zamian za możliwość zarządzania nimi. Działo się to po to aby całkowicie usuwać naturalne metody eliminowania i rozpoznawania przyczyn dysfunkcji. Profilaktyka zdrowia miała zniknąć z programów nauczania na rzecz rozpoznawania tylko skutków i przypisywania ich do wciąż wymyślanych prze-komplikowanych i fikcyjnych pojęć chorobowych, oraz sugerowania rzekomo oddziałujących i niwelujących je syntetycznych lekarstw oraz innych zabiegów inwazyjnych.

Efektem polityki faworyzowania finansowego swoich był upadek 50% szkół medycznych w USA, oczywiście tych które były bez realizacji wytycznych Instytutu Medycznego Rockefellera. Skutki tych działań widzimy do dziś w rozlicznych formatach medycznego kaleczenia ludzi i całkowitym zaciemnieniu współczesnych lek-karzy.

W 1946 po kolejnych eksperymentach i grabieżach wojskowych (np. rabunku polskich banków, które przed II wojną światową posiadały 4 krotnie więcej złota od wszystkich banków niemieckich razem wziętych) wprowadzono kolejną ustawę dającą szpitalom granty na rekonstrukcję i modernizację pod warunkiem ich “darmowego” świadczenia usług. Pomijając potrzebę istnienia takich miejsc profesjonalnej regeneracji i rewitalizacji pourazowej, to powstający system hospitalizacji miał na celu przede wszystkim uzależnić ludzi od systemu Rockeffelera traktując ich pigułkami i zastrzykami każdego dnia. Stopniowo zaproponowany system zmienił się także w odpłatny, generując kolejny drenaż pieniędzy prywatnych jak i tych z puli publicznej. Dla jakiejkolwiek narracji opozycyjnej przygotowano także skafandry i wysublimowaną opiekę chemiczną stosowaną w zamkniętych oddziałach psychiatrycznych.

DLA PRZEMYSŁU BIG PHARMA BRAK JEST INTERESU ABY UZDROWIĆ CZŁOWIEKA, PACJENT MA SIĘ LECZYĆ BEZ USTANKU, NAWET JEŚLI JESTEŚ ZDROWY BĘDZIE CI WMAWIANE ŻE JEST INACZEJ I POTRZEBUJESZ POMOCY. DOSZŁO DO TEGO ŻE NAWET KOBIETOM W CIĄŻY PODAJE SIĘ LEKARSTWA UTRUDNIAJĄCE SKURCZE PORODOWE PO TO ABY MOŻNA BYŁO PRZEPROWADZAĆ CESARSKIE CIĘCIA.

Chciwość doszła do takiego ekstremum, że według systemu kolejni klienci szykowani są już z poczęciem na świat – niemowlak już na dzień dobry pozbawiany jest dopływu wartości odżywczych i odpornościowych z za szybko odcinanej pępowiny i łożyska (wykorzystywanego szeroko w przemyśle kosmetycznym), kolejno bez indywidualnego przebadania ma być szprycowany szczepionkami realizowanymi według odgórnego schematu; czyli bezbronne dzieci traktuje się jak zwierzęta hodowlane. Najlepiej jeszcze naturalny budulec odporności, którym jest mleko matki zastąpić tym syntetycznym i mamy postępujące inwalidztwo, cel zrealizowany – cała familia na łasce Big Pharma. O tym, że obecne szczepionki są bardziej groźne, aniżeli te sprzed 100 laty, świadczy akcja WHO i B.Gatesa realizacji szczepień dzieci w Indiach w latach 2012-2013. Na polio chorowało w Indiach ok. 200 dzieci rocznie, po akcji prozdrowotnej B.Gatesa zachorowało 47500, a inne źródła podają, że 61500 dzieci.

Dlaczego w tym wszystkim tak bardzo kładziony jest nacisk na “zaawansowane” rozwiązania laboratoryjne i syntetyczne? Bo rozwiązań naturalnych bez opcji jest patentować i licencjonować co oznacza utracone kolosalne wpływy. Po co zastosować naturalną i skuteczną profilaktykę nowotworowych procesów gnilnych w organizmie skoro jest sowicie intratna chemioterapia?

Kolejnymi widocznymi dzisiaj formatami dywersyfikacji tego biznesu I.G. Farben – Bayer – Monsanto stały się interwencje w rolnictwo, takie jak modyfikacje genetyczne i dominacja rynkowa celowo osłabionych i zagrzybionych nasion uzależnionych wzrostowo od stosowania herbicydów, stosowane samolotowe opryski chemiczne, mutowane genetyczne pasze dla zwierząt, degradacja konserwantami produktów spożywczych oraz wszelkie inne procedury mające mieć wpływ na redukcję zdrowia człowieka. Rockeffelerzy znani są również z innych zabiegów mających na celu depopulację ludności takich jak sterylizacja, fluoryzacja wody, aborcje czy szczepienia. Dodać wystarczy, że nadzorują główne organizacje pro-systemowe takie jak World Health Organization (WHO), Komisja Trójstronna, Greenpeace itd.

Działania filantropii realizowane przez Rockefellerów to nic innego jak PR dla mas za akceptacją polityczno – rządową, typowy scam i promocyjna indoktrynacja dla celów kontynuacji intratnego biznesu. Całokształtu douzupełnia dominacja przekazów podprogowych i reklam w kontrolowanych przez syjonistów mediach.

Podsumowując, współczesna medycyna to koń trojański gdzie pod płaszczykiem pozytywnych praktyk leczniczych takich jak udzielana pierwsza pomoc, położnictwo, ratownictwo medyczne, fizjologia itp. głównym biznesem są toksyczne lekarstwa, suplementy diety, degradujące polaryzację komórek promieniowania i kaleczenia chirurgiczne ludzi bez takiej potrzeby. Wystarczyło tylko ok. 100 lat negatywnych praktyk, aby całkowicie zdeprecjonować naturalną profilaktykę zdrowia i w imieniu “prawa” realizować zamach na ewoluujący od milionów lat doskonały układ odpornościowy człowieka! Ten wielki biznes to wielkie barbarzyństwo, całe rzesze ludzi poszkodowanych, wydrenowanych z majątku i zabijanych w trybach pseudo zdrowotnej machiny biznesowej.

Współczesna “medycyna” jest to system degradacji zdrowotnej człowieka i drenażu jego majątku prywatnego jak i zasobów publicznych całych państw – poprzez produkcję inwalidów i wypłacanych rent kontynuacja okradania narodów z ich największych aktywów zarówno finansowych jak i zasobów do pracy, ale jak wiadomo lichwiarze w zamian za drobne przysługi z wielką chęcią uruchomią kolejną wirtualną, ale za to dobrze oprocentowaną linię kredytową. Na renty i zapomogi dla pasywnej gospodarczo służącej ich interesom biurokracji zawsze wystarczy, szybko uciszą ich okruchy ze stołu ciemnego pana.

Ludzie już od wielu wieków zajmują się tylko materialnymi i powierzchownymi sprawami, działają w pośpiechu i panice najlepiej wszystko łatwo i szybko, zapominając całkowicie o swojej pierwotnej duchowej sferze życia. Powyższy system powstał jako przejaw takich prymitywnych dążeń, większość chorób wynika z blokady duchowych dopływów energetycznych i braku otwarcia na wciąż płynącą w naturze siłę przez to blokadę naturalnych procesów regeneracji i odnowy (depolaryzacja komórek, blokada splotu słonecznego, słabość pracy układu odpornościowego i właściwego funkcjonowania kluczowych organów). Dlaczego rośliny i zwierzęta bez chorowania są tyle co ludzie?

Ludzie szukali takiego magicznego antidotum na swoje problemy zdrowotne wynikające z braku inicjatywy do uczuciowej pracy ze sobą. W zdrowym ciele, zdrowy duch – dysharmonia ducha (psyche) i ciała (some) to oczywisty brak naturalności, rozumowe materialne życie to tak jakby postawić cały ciężar na jednej flance mostu – czeka oczywista katastrofa i upadek. Ten system jest chory od podstaw, materialna pogoń i przejawiana międzyludzka zawiść oraz konkurencja zamiast współpracy wykreowała znany format gdzie najbardziej bezwzględni i zawzięci zwyciężają, kiedy reszta to przegrani. Skutki zwrotne takich paranoicznych postępowań czekają zarówno na ofiary jak i na oprawców.

JEST ALTERNATYWA!

Kluczem jest wiedza i świadomość zachodzących zależności oraz praktyka zasad miłości.

W miłości panuje zasada win-win, gdzie wszyscy na wzajemnej współpracy osiągają korzyści i sukcesy. Świadomość odmienia: dopóki coś akceptujemy, dopóty to istnieje tak jak popyt definiuje podaż.

Autor tego przekazu wraz z jego bliskimi już od wielu lat funkcjonuje poza wpływami powyżej wymienionych formatów i mamy się z tym wyśmienicie. Dzięki temu na bazie rozlicznych badań, obserwacji, szkoleń i konsultacji udało się odtworzyć wiedzę z zakresu zdrowia, wiary, szczęścia i osiągania sukcesów zapomnianą i wymazywaną przez długi czas.

Źródła:

http://niewygodne.info.pl/artykul9/04440-Masowy-rabunek-polskich-bankow-w-1939-roku.htm

http://niewygodne.info.pl/artykul8/04280-Odszkodowania-za-Dieselgate-vs-za-II-WS.htm

http://niewygodne.info.pl/artykul9/04390-Kto-wygral-na-unijnej-integracji.htm

http://www.polishclub.org/2017/05/27/oglupianie-polakow-trwa-medycyna-zdrowie/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Stan%C3%B3w_Zjednoczonych

https://en.wikipedia.org/wiki/Assassination_of_John_F._Kennedy

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bank_%C5%9Awiatowy

http://www.polskatimes.pl/artykul/726541,nie-ma-silnego-na-dolara-usa-historia-amerykanskiej-waluty,id,t.html

http://rense.com/general85/feddrec.htm

https://wolna-polska.pl/wiadomosci/jak-zydzi-przejeli-wielka-brytanie-2016-04

https://wolna-polska.pl/wiadomosci/badania-porownawcze-wskazuja-na-duze-roznice-w-zdrowiu-miedzy-szczepionymi-i-nieszczepionymi-dziecmi-2018-06

http://freedom-articles.toolsforfreedom.com/western-medicine-rockefeller-medicine/

https://www.naturalnews.com/052265_vaccine_experiments_Bill_Gates_India.html#

Kategorie: Artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *