Historia pokazuje szerokie wpływy lechitów na arenie międzynarodowej. Lechia, magnateria, rzeczpospolita szlachecka, innowacyjna gospodarka, unie narodów i wiele innych kulturowych impulsów oraz pielęgnowanych szlaków handlowych wpłynęło na ekspansję słowiańskiej kultury i sztuki. Bez przypadku, “polish” w języku angielskim znaczy “lśniący”, czy również zbliżone wzory widoczne są w kulturze wedyjskiej. Dopóki Polska trwała przy swoich pierwotnych wierzeniach i tradycjach, dopóty się powodziło w narodzie, a waleczni, uczynni i szlachetni Słowianie cieszyli się wielkim szacunkiem.

Sytuacja taka była wbrew innym nacjom więc wieloma sposobami próbowano podważać i umniejszać wysoki status Słowian. Największy wyłomy uczyniono wprowadzoną przemocą religią rzymsko-katolicką i rozlicznymi prześladowaniami kobiet, które to pielęgnowały pradawne wierzenia i naturalne praktyki lecznicze. Faktu degradacji dokonano licznymi zdradami narodu, które przyczyniły się do rozbiorów i wyłączenia Polski z postępujących globalnych procesów rewolucji przemysłowej, wreszcie ograbiającymi wojnami gdzie dezertujący generałowie poddali kraj bez walki umożliwiając rabunek i tak wciąż potężnego majątku. W historii współczesnej komuna i lenno moskiewskie wraz z zewnątrz dyktowanymi rządami, także odcisnęły swoje piętno, a jednak dzisiejsi Polacy jak to na prawdziwych Słowian przystało szybko wstają z kolan, otrząsając z nich brud i gojąc rany – tak historia znów zatacza koło.

Zatrważający jest jednak stan bieżący kraju:

Obywatele przez brak podjęcia właściwych procesów kompleksowej profilaktyki zdrowia są schorowani i osłabieni, morale są zaniżone co przejawia się narzekaniem, przeklinaniem i marudzeniem. Do tego należy dodać rozliczne formaty zaczytania przeszłością, pielęgnacji ograniczeń, słabości, pseudo grzeszności i podległości czyli typowej ofiarności – ofiara zawsze znajduje kata!

Brak czujności, jedności i siły wewnętrznej przejawia się otwartością na dziwne wpływy zewnętrzne i medialne, powielane schematy i powtarzane rozwiązania, zamiast pielęgnować rodzime inicjatywy i tworzyć oraz promować własne idee.

Młodzież na wylocie za pieniądzem, zamiast organizować sobie warunki do życia i pracy na miejscu. Trzeba twardo upomnieć się o swoje i ustabilizować wartość rodzimej waluty bo jak to jest możliwe, że 40 milionowy kraj o konkretnej wydajności produkcyjnej ma cztery razy słabszą walutę niż dwa razy mniejsza Holandia?

Urzędnicy, posłowie to oddelegowana służba, która ma pracować według wytycznych i kontroli obywateli – kto to słyszał aby służący rządził swoim panem? Owi prelegenci zamiast działać w zakresie umocowania wyglądają bardziej na zleceniobiorców zarabiając pieniądze i robiąc kariery kosztem majątku publicznego – lub jak to już często historia pokazywała, także czerpiąc wpływy z innych zewnętrznych źródeł grup alokacji swoich interesów (czyt. grabieży publicznego majątku). Biurokracja jest to format pasywny gospodarki, należy przeinaczyć ich pracę na formaty aktywne wypracowujące realne benefity, inaczej stanowią pasożytniczy format, gdzie ich lepkie rączki przyśpieszanych procedur to nowotwór całej gospodarki.

Niepokojąco zdezorganizowany jest format działalności wojskowo obronnej, nawet jeśli dążymy do pełnej neutralności to tak jak Szwajcarzy mamy w obowiązku znać procedury na wypadek konfliktów i przećwiczyć je w praktyce.

Przede wszystkim widoczny jest kulejący hart ducha, wynikający z deficytu obranego jasnego kierunku współdziałania oraz obranej ślepej wiary w religie bądź też jej całkowitego braku. Luki w korzystaniu z płynących naturalnych potężnych sił przyrody sprawiają, że Polacy zamiast szukać rozwiązań na zastany negatywny stan rzeczy i podejmować inicjatywę zmian na lepsze, przymykają oczy kierunkując uwagę w ograniczający i osłabiający ich pęd konsumpcyjny, czyli schemat którego realnym beneficjentem są międzynarodowe korporacje. Kto się boi zaprowadzać zmiany ten już życie poddał, gdyż egzystując w ograniczonych formatach bez opcji jest w pełni rozwinąć swój potencjał i zapewnić dobrobyt przyszłym pokoleniom.

ISTNIEJĄ OPCJE ODBUDOWY!

Kluczem dla obywateli narodu polskiego jest funkcjonować w zgodzie z ich naturalnymi predyspozycjami oraz z pełnym szacunkiem do sił i praw przyrody. Z tego wynikające zdrowie i moc sprawcza dostarczą Polakom jeszcze więcej chęci do życia i działania według własnych uczuć, potrzeb i marzeń. Potrzebna jest pełna zgodność z płynącą miłością, która zawsze wybiera to co jest korzystne, a nie to co jest przyjemne i wygodne. Współpraca i szacunek do siebie zamiast zawiści. Podkreślajmy, promujmy i wybierajmy rodzime inicjatywy, innowacje, produkty i usługi aby mogły otrzymać wsparcie do szerszych działań. Mamy rozwijać kulturę, sztukę, i zawsze podkreślać atmosferę spokoju, dobrobytu i piękna. Słynna polska gościnność, klasa zachowania, spokój, naturalność, prostota, oryginalność, wysoka jakość rzemiosła i produkcji to największe aktywa tego kraju. Wszak życie w Polsce jest doskonałe, jest to kraj w centrum Europy, kolebka szlachetnych wartości i źródło promieniujących sił sprawczych, tu wszystko przychodzi z łatwością bo tu jest Polska, a nie Meksyk czy Oman.

Edukacja życia w pełni, to format którego potrzebują wszyscy ludzie będący na ziemi. Zaczynając od siebie, Polacy mogą szybko stać się latarnią w tej gęstej mgle oświetlając drogę dla podróżników poszukujących pełniejszej ekspresji siebie. To jest dzisiaj główna odpowiedzialność tego narodu, dać przykład innym nacjom jak pomimo tylu przeciwności można w zgodzie z prawami natury cieszyć się pełnią życia!

Darujmy sobie promocję dziwnych formatów kierunkujących naszą uwagę w negatywne wibracje takich jak haloween, fałszywe tradycje czy zdruzgotania wojenne – uwaga kierunkuje siłę więc tak negatywne nurty tylko ją zmarnotrawią, a to jest tak jakbyśmy wkładali nasze pieniądze do obcej kieszeni, kiedy dużo rozsądniej jest inwestować w siebie.

Przywróćmy naukę rozwoju harmonii osobistej z zakresu ducha – intelektu – ciała co zaowocuje zdrowiem, przebojowością, odwagą, inteligencją i świetnym samopoczuciem. Potrzebna jest odbudowa świadomości na bazie rzetelnej wiedzy praktycznej zamiast fałszywych i złudnych informacjach – takie muszą być stanowczo piętnowane i kasowane aby unikać wprowadzania zamętu.

Siła jest w Polsce, zero jest w tym przypadkowości bo żaden inny naród na tej planecie bez bycia tak doświadczonym i bez potrafienia jest tak szybko wrócić do pełni akcji, natomiast tu trzeba iść za ciosem bo albo się rozwijasz, albo się zwijasz. Jakakolwiek walka i przepychanka w ramach zastanego systemu jest pozbawiona sensu, gdyż jest to wykreowany format ograniczeń dla tych którzy sobie brakiem rozwoju na to zasłużyli (ofiara zawsze znajduje kata), kiedy szlachetni i pracowici stoją wysoko ponad tym. Rasizm? Feminizm? Różnice pokoleniowe? Różnice religijne? Pseudo autorytety? Nadmierna seksualność? Kariery indywidualne? Rywalizacja zamiast wzajemnej współpracy? Różnice klasowe? Podziały polityczne? To wszystko są projektowane problemy i kolejne złudzenia, mające dać wrażenie że to ludzie stanowią problem i z założenia są ofiarami. Pozostawmy przeszłość i wszystko co jej dotyczy za plecami, z odwagą idźmy w nowe pełne obfitości i zgodne z płynącą siłą i miłością przedsięwzięcia: im więcej korzyści dajemy, tym więcej korzyści odbierzemy!

Łatwo jest podjąć stosowne działania, ale jeszcze łatwiej ich zaniechać – dość już lenistwa i ofiarności Polaków! Nadszedł czas poznać siebie, własne talenty, zadania i predyspozycje. To optymalny czas aby przepracować własne słabości i przywary zarówno indywidualne jak i narodowe, aby móc wspólnymi siłami powrócić na drogę rozwoju i godności w każdym aspekcie życia.

Kategorie: Artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *