Geneza błądzenia człowieka

Główny format błądzenia człowieka stanowi brak pełnej świadomości i z tego wynikając kreacja negatywnych form energetycznych. Każdy duch ma dar tworzenia w subtelności energetycznej i tak kreowania swojej własnej rzeczywistości. Poprzez odsunięcie się od praw i zależności Natury oraz braki w rozbudowie pełnej świadomości siebie, człowiek tworzy nisko energetyczną rzeczywistość Więcej…