Główny format błądzenia człowieka stanowi brak pełnej świadomości i z tego wynikając kreacja negatywnych form energetycznych.

Każdy duch ma dar tworzenia w subtelności energetycznej i tak kreowania swojej własnej rzeczywistości. Poprzez odsunięcie się od praw i zależności Natury oraz braki w rozbudowie pełnej świadomości siebie, człowiek tworzy nisko energetyczną rzeczywistość opartą na fałszu, ograniczeniach, niedomówieniach, wątpliwościach, strachu, lękach, stresie, pośpiechu, stereotypach i dążeniach stricte materialnych. Co jest wewnątrz, przejawia się na zewnątrz: tak kreowane negatywne i niskie energie tworzą później atmosferę miejsc i współtworzą aurę danej osoby co udziela się bliskiemu otoczeniu. Takie miejsca czy osoby stają się toksyczne i deprymujące, jeśli brakuje właściwej praktyki zapobiegawczej to interakcja z nimi sprawia że energetyka się udziela przez co negatywna energia i formaty przeciętności oraz ograniczeń przechodzą dalej.

Prym w zarządzaniu uwagą materialną wiedzie umysł, który z nadmiaru aktywności rozumowej (uwagi przydawanej sprawom tylko materialnym), oraz na bazie wyuczonych programów, powielanych błędnych schematów i wzorców postępowań tworzy mocno oddziaływające ego (więcej na temat wpływu Ego znajduje się w naszym poradniku pt. “Pełnia życia w zdrowiu i szczęściu”). Brak równoważenia pracy umysłu i dopuszczania kontrargumentacji uczuciowej oraz procesów samooczyszczania energetycznego, wydobywania zmysłowości, zdobywania doświadczeń w podążaniu uczuciami i rozbudowy świadomego wnioskowania z zaistniałych sytuacji sprawia, że powielane są poważne błędy na zatrważającą skalę.

Faktem jest, że dzisiaj większa część społeczeństwa cierpi na duchową schizofrenię, gdzie bazując na urojeniach funkcjonowania tylko w materialnej rzeczywistości tracona jest duchowa łączność z naturalnymi procesami przepływu sił.

Tak zwany “grzech pierworodny” to nic innego jak odsunięcie się ludzi od doskonałego porządku i ładu, który jest w Naturze i poprzez hołdowane nisko energetyczne dążenia, obawy i wprowadzane w obieg negatywne energie dochodzi do przeciwstawiania się naturalnym procesom życia. Każdy duch jest kowalem swojego losu: wybrany fałsz i złudzenia materialne, zamiast wyboru prawdy i doskonałości to jasne jest jakie będą owoce takich decyzji: bezsilność, strachy, problemy, choroby, trudności, przeszkody, blokady, itp. Zamiast aktywności twórczej i świadomego kreowania otaczającego świata ma miejsce ofiarność i bierna podległość na zastany stan rzeczy, gdzie znajdzie się wielu takich aby to wykorzystać do swoich celów bo ofiara zawsze znajduje kata.

Kiedy dochodzi do duchowej przemiany: wyciągania wniosków, odbudowy świadomości oraz regularnej praktyki oczyszczającej, wnet natychmiast wszystko się odmienia, orzeźwia i ożywia, upraszcza i rozjaśnia, powraca łączność z naturą i następuje powrót do spokojnego, bezpiecznego i wyśmienitego życia na 100% swoich możliwości.

Ewolucja wymaga aby każdy człowiek poprzez uczucia poszukiwał pełniejszej ekspresji siebie, rozwoju zmysłowości, subtelności, ale także rozwoju konkretnych umiejętności i talentów do usprawniania materii, trwając w takiej harmonii i będąc pożytecznym ogniwem w Stworzeniu można śmiało liczyć na konkretne dary, sukcesy i owoce pracy, a jeśli jest inaczej to cóż, wystarczy chwila braku czujności i już to drapieżnik wykorzysta..

Stop byciu ofiarą. Start pełnemu życiu!

Kategorie: Artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *