Poza sferą form i kształtów gęsto materialnych, istnieje ekosystem subtelny opisywany zależnościami chemii, biologii, fizyki, medycyny, botaniki, zoologii oraz innych nauk przyrodniczych i charaktero-poznawczych. Ta równoległa do widzialnej rzeczywistości sfera charakteryzuje się przede wszystkimi oddziaływaniem energetycznym opisywanym prawami stworzenia, procesami ewolucji, siłami przyrody, zależnościami siewu i zbioru, symbiozy i jednorodności, porami roku, relacjami międzyludzkimi i owocami ich działań. Owa subtelność rejestrowana jest zmysłami, intuicją i odczuciami, czyli narzędziami innego formatu aniżeli materialne odbiory oczu i projekcje myślowe umysłu. Współczesny człowiek w wyniku braku rozwoju i rozbudowy zmysłowych umiejętności, traci możliwość wglądu w tą jakże barwną i dynamiczną część natury. Subtelna rzeczywistość zbudowana jest z różnych ładunków energetycznych. Materia to ściśnięte jednorodne atomy zagęszczone energiami działających praw natury. Wszelkie powstałe produkty i przedmioty są energetycznym przejawem wcześniejszych potrzeb i chęci, które mogły powstać przy wykorzystaniu i umiejętnej obróbce zastanych na tej planecie materialnych zasobów. Kierunek jest zawsze ten sam to co jest wewnątrz przejawia się na zewnątrz, odczucia nabierają kształtów, energia zagęszcza się do materialności. Produkty i dzieła ludzi odzwierciedlają ich zamiary, dążenia, pielęgnacje, usprawnienia, zarówno pozytywne np. wysoko jakościowe i praktyczne produkty jak i negatywne jak np. brak plonów. Bioróżnorodność natury jest także przejawem potężnej dynamiki energetycznej. Światło transferujące kolory, płynąca woda, wibrujące powietrze, pory czasu, klimat danego dnia i nocy, charaktery, gusta, preferencje, nastroje, talenty ludzi, instynkty i cechy charakterystyczne dusz zwierząt czy barwnego rozwoju fauny i flory w różnych przestrzeniach i środowisku naturalnym świadczą o wybitnej żywiołowości, ewolucji i tętniącym życiem stworzeniu.
Z założenia wszystko w środowisku dąży do czystości, przejrzystości, obfitości, zdrowia i prostoty natomiast człowiek z otrzymanym darem tworzenia ma żywotny wpływ na jego kształt. Wysyłane w obieg energie chęci, myśli, słów i czynów tworzą zarówno aurę duchową człowieka, jak i wpływają na atmosferę miejsca i otoczenia, w którym się znajduje. Niestety w wyniku braku pełnej świadomości ludzie wprowadzają bałagan i harmider, sami sobie tworzą blokady i powielają je dalej wpływając na innych: ARTYKUŁ Czystość jest wyjściową, potrzebna aby mieć łączność z energetyczną sferą subtelności oraz zachować pełną otwartość zmysłową. Przydatny jest wypraktykowany pełny spokój i luzik, umiejętność nadzorowania własnej uwagi aby wydobywać i dostrzegać pozytywy oraz czujność aby unikać negatywów i innych ataków energetycznych, np. medialnych. Przykładowe barwy płynących energii: szaro-bure materialne żądze; czarne strachy, obawy i lęki; brunatna złość, pielęgnowane urazy i żal; czerwona pożądliwość cielesna; pomarańczowe analizy myślowe; żółte szczęście i luzik; zgniło zielona podległość, ofiarność i litość; dojrzało zielony spokój, uczucia, bezpieczeństwo, ufność i przyjaźń; niebieska odwaga, przebojowość, twórczość i rozwijane talenty; indygo inspiracje duchowe i przyczynowo-skutkowe wglądy w poszczególne sytuacje; fioletowa świadomość, doskonałość i perfekcja; złote bogactwo i obfitość; biała czystość. Natura jest tętniącym światłem, transferowaną i absorbowaną energią, która materializuje się według tego jak jest ukierunkowana i wykorzystywana. Przydawana uwaga tematom mało korzystnym i pożytecznym w skutku zwrotnym zero wnosi, pobiera siłę i przeznaczony czas, co w skali długoterminowej oznacza bezsilność, słabość, choroby i szybki rozkład. Każdy człowiek ma predyspozycje aby móc odczytywać płynące energie, są różne doznania w różnych miejscach, pewne tematy cieszą inne bulwersują, zanim ktoś co powie już z daleka jasne jest jakie ma zamiary, po słowach i ich intonacji słychać z kim ma się styczność, po postrzeganiu ciała i aury widać jakie ma problemy czy blokady zdrowotne, itp. to jest jasne i oczywiste bo to są wszystko czyste odczucia. Wrażliwość, zmysłowość i uczuciowa erudycja to piękny dar pozwalający dostrzegać i uświadamiać sobie negatywy i pozytywy po to aby wybierać zawsze właściwy kierunek. Siła wewnętrzna, wiedza i dystans są potrzebne aby unikać formatów empatii, litości czy mieszania się w czyjeś sprawy, tu każdy jest kowalem swojego losu i jeżeli ktoś preferuje przyjmować i nasycać się negatywami to już jest jego indywidualna decyzja, którą trzeba uszanować. W razie pojawienia się wątpliwości co lub kto jaki jest (pozytyw lub negatyw), w Centrum Ewolucji i Rozwoju uczymy jak można sobie wszystko wcześniej upewniać, aby unikać błądzenia.
Kategorie: Artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *