To jedyny właściwy format. Jakiekolwiek dogmaty religijne przeminą bo już od wielu wieków fałszem i zakamuflowanymi interesami prowadzą ludzi na manowce ofiarności, podległości i biedoty duchowej.

Ateizm to kolejny format błądzenia i bezświadomym przeświadczeniem samoizolacji: odcięcia od naturalnych transferów życiowych sił płynących ze świetlistego źródła. Życie jest zależne od Światła i z niego wprowadzanych do stworzenia atrybutów, doskonałość widzialna jest w każdym nawet najmniejszym formacie atomu czy komórki człowieka.

Wiara bez pośredników jest naturalnym formatem praktykowanym przez całą naturę: rośliny, zwierzęta, a nawet dzieci bez potrzebowania są jakichkolwiek religii do odbiorów miłości. To co potrzeba to praktyka praw natury, profilaktyka zdrowia i duchowej czystości – otwartości na odbiory – aby móc cały czas czerpać z płynących sił, podpowiedzi i inspiracji.

Kluczem jest praca nad harmonią uczuciową, gdyż to tą drogą człowiek przejawia pełne otwarcie na płynące siły rewitalizujące. Przejawy pracy oparte o odczucia korzystnej miłości dają w skutku zwrotnym kolejne potężne impulsy sił co tylko napędza spirale osiąganych sukcesów osobistych i zawodowych. Wewnętrzna czujność i przejrzystość percepcji (wnioskowania przyczynowo-skutkowego) pozwala wyciągać wnioski z każdej napotkanej sytuacji umożliwiając naukę i poprzez to rozwój osobisty, mądrość oraz świadomość spraw. Siła i bystrość myślowa (umysłu pod nadzorem splotu słonecznego) tylko dodatkowo potęgują zachodzące procesy ogólnej przebojowości i odwagi.

Najlepszym formatem komunikacji z Górą są spontaniczne formy dziękczynne, realizacja swoich predyspozycji, przejawy szczęścia, uczuciowości i prezentowanej wszędzie prawdziwej miłości, która jest odmienna od aktualnych jej wyobrażeń i przekazów. 

Pełna naturalność, swoboda, uczuciowość, tylko dobre zamiary i pozytywne akty zasiewu energii definiują człowieka i taka postawa ma pełną gwarancje życiowych sukcesów, bezpieczeństwa, ochrony i opieki nawet po wyjściu ducha z ciała. 

Czujesz to żyjesz oczywista zależność, prostota i łatwość we wszystkim, samodzielność, oryginalność i indywidualność zero opcji jakiejkolwiek podległości czy podporządkowania. 

Już wiele wieków temu były informacje na ten temat, na bazie których budowały się wielkie cywilizacje, ale zawsze na jakimś etapie z braku czujności i ogólnego przyzwolenia na manipulacje, grupy sprawujące władzę przeinaczały je celem umacniania swoich przyziemnych interesów. Tego efekty jeszcze dominują w dzisiejszej rzeczywistości, ale zawsze też przychodził czas rozliczeń, bo nawet największe konstrukcje pozbawione ożywiającej siły światła na jakimś etapie runą.

Po naturalnych zależnościach widać dominującą potęgę uczuciowej zmysłowości: w chwili urodzin człowiek jest miękki i elastyczny, gdy umiera staje się sztywny i twardy. Wszystkie rośliny i drzewa są giętkie i wiotkie za życia, a łamliwe i suche po śmierci. Drogą śmierci jest sztywność i twardość, drogą życia subtelność i giętkość. Dlatego miecz który jest zbyt twardy, szybko się złamie, a najtwardsze z leśnych drzew pójdzie jako pierwsze pod piłę. Zaprawdę, łatwo upada to co oporne i twarde, gdy łagodne i delikatne unosi się ku gorze.

Gdy ludzie są szczęśliwi, uczuciowi, zdrowi i świadomi w naturalny sposób traktują siebie z życzliwością i szacunkiem. Gdy są głodni, duchowo gnębieni, źle doinformowani i zapętleni rozumowaniem, stają się okrutni i agresywni. Ponieważ większość władców utrzymuje poddanych w formacie permanentnego ucisku i zaciemnienia w zawężonej percepcji, rodzi się potrzeba zakucia ludzi w skomplikowane kajdany prawa i kary, tak by władcy mogli nadal sprawować swe kulawe rządy.

Na bazie tego schematu działają wszystkie religie i ugrupowania pseudo społeczne u władzy, które to nadal bez dostrzegania są sensu i kluczowych priorytetów jakimi są rozwój świadomości obywateli, ich współpracy, profilaktyki zdrowia, unikalnych talentów, indywidualności, zmysłowości i pełnej samodzielność w oparciu o uniwersalne prawa natury. Wtenczas przy pełnym bezpośrednim dostępie do źródła sił cały naród czeka eksplozja rozkwitu w każdym możliwym aspekcie, z daleka od fałszu i obłudy.

Taką edukacją zajmujemy się w Centrum Ewolucji i Rozwoju. 

Kategorie: Artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *