Elektrownia ludzka – największe źródło energii odnawialnej

Człowiek (duch i ciało, którym dysponuje) są przewodnikami elektrycznymi. Oznacza to, że mają zdolność odbioru i przekazu energii. Każdy człowiek jest mobilnym reaktorem sił przyrody (ognia, powietrza, wody, ziemi), które także biorą czynny udział w procesach zasilania. Energetyka człowieka przejawia się poprzez siłę promieniowania jego aury. To jak silnymi zasobami Więcej…