Naturalność życia w zdrowiu – na czym polega skuteczna profilaktyka?

NATURALNOŚĆ ŻYCIA W ZDROWIU Natura jest źródłem sił i wszelkich zasobów potrzebnych do życia. Konstrukcja stworzenia natury oparta jest na prawach, których znajomość i praktyka pozwala żyć w bezpieczeństwie, spokoju i pomyślności. Im dalej od natury tym dalej od życiowych sił, oczywista zależność, która w dobie dominacji materializmu została zepchnięta Więcej…

Publiczna opieka zdrowotna dogorywa

Każdy kolejny dzień przynosi podobną wizję obecnego systemu medycznego: ukryte interesy, symulacje, improwizacje, błędne diagnozy, wymuszane badania i wszystko to dzieje się kosztem całego społeczeństwa, po którym dalej brak oznak dobrobytu zdrowotnego, tudzież bezpieczeństwa i spokoju psychicznego. Wspominaliśmy o tym już wcześniej TUTAJ, że aktualny system medycyny akademickiej został wprowadzony Więcej…