Deglomeracja a porządek prawny

Kilka lat wcześniej nastąpiła już fala wielkiej emigracji ekonomicznej Polaków w szczególności ludzi młodych. Teraz ma miejsce kolejna fala deglomeracji, przez co średnie i duże miasta pozbawione ważniejszych funkcji publicznych charakteryzuje ubytek ludności oraz niska aktywność gospodarcza. Lokalna i regionalna inicjatywa przedsiębiorcza jest przygaszana priorytetami przedsięwzięć odgórnych: centralnych czy wojewódzkich, Więcej…