Aspekty zdrowotne

Na świetne samopoczucie człowieka składa się wiele elementów składowych, o które należy zadbać na poszczególnych etapach życia tym sposobem umacniając własne zdrowie. Podjęliśmy się przygotować listę zawierającą całokształt elementów, które naszym zdaniem wpływają na dobrą formę zarówno fizyczną jak i psychiczną człowieka. Kontynuując naszą pracę będziemy przybliżać Państwu w szczegółach Więcej…

Deglomeracja a porządek prawny

Kilka lat wcześniej nastąpiła już fala wielkiej emigracji ekonomicznej Polaków w szczególności ludzi młodych. Teraz ma miejsce kolejna fala deglomeracji, przez co średnie i duże miasta pozbawione ważniejszych funkcji publicznych charakteryzuje ubytek ludności oraz niska aktywność gospodarcza. Lokalna i regionalna inicjatywa przedsiębiorcza jest przygaszana priorytetami przedsięwzięć odgórnych: centralnych czy wojewódzkich, Więcej…