Kilka lat wcześniej nastąpiła już fala wielkiej emigracji ekonomicznej Polaków w szczególności ludzi młodych. Teraz ma miejsce kolejna fala deglomeracji, przez co średnie i duże miasta pozbawione ważniejszych funkcji publicznych charakteryzuje ubytek ludności oraz niska aktywność gospodarcza. Lokalna i regionalna inicjatywa przedsiębiorcza jest przygaszana priorytetami przedsięwzięć odgórnych: centralnych czy wojewódzkich, które pozostawiają wiele do życzenia. Budżet miast dzielony jest z rażącymi dysproporcjami, znowu faworyzując miasta wojewódzkie. Społeczeństwo jest rozczarowane zastanym stanem rzeczy czuć przygaszony potencjał i ogólną dysharmonię. Owszem rozwój gospodarczy na tle wieków wcześniejszych zaniedbań jest widoczny, ale czy ma sens w okresie prosperity inwestować w dalsze badania i rozwój? Czy lepiej znowu przypomnieć sobie o tym kiedy będzie już za późno – po szkodzie? Trzeba sobie odpowiedzieć do czego dążymy, czego sobie życzymy? Bo jeśli dalej preferowana jest mało świadoma egzystencja na czyjejś łasce to właściwie wystarczy kontynuować to co jest, efekty będą znane – mizerne – tak jak to widać i czuć. W drugim przypadku należy wziąć sprawy w swoje ręce i wspólnymi siłami zaprowadzać strukturalne zmiany. Dokładny cel generuje adekwatne środki więc aby miały one rację bytu i moc sprawczą należy te cele doprecyzować.

Co właściwie ma reprezentować państwo, w którym żyjemy? Co powinny odzwierciedlać prawa, które zostały w nim ustanowione? Jakie normy i praktyki powinny obowiązywać aby w kraju aby zaczął dominować dobrobyt i rozkwit?

Trzeba zgodzić się z wybranymi traktatami filozofów:

Cel państwa i cel jednostki są zbieżne w tym sensie, że rozkwit państwa uzależniony jest od osiągnięcia właściwego sobie celu przez obywateli, od ich moralnej dobroci i prawości.

Formę życia duchowego mogą umożliwiać prawa i organizacja państwa.

Państwo może osiągnąć samowystarczalność zarówno ekonomiczną, jak i duchową.

Dzięki aktualizowaniu i realizowaniu własnych potencjałów stajemy się bytowo bogatsi, umacniamy się w ludzkim „być” (czyli w ludzkim sposobie istnienia) jako byt bogatszy poznawczo, który pełniej realizuje miłość (czyli czyni dobro), byt, który koncentrując swe siły duchowe, potrafi doskonalej wyrazić się w aktach twórczego ducha. Dlatego dla przetrwania i wzbogacenia się życia osobowego człowieka potrzebne jest społeczeństwo naczelne, samowystarczalne – państwo, które jest władne zorganizować taki rodzaj środków służących dobru człowieka i jego rozwojowi, że każdy może według swych zdolności, zainteresowań i pracy indywidualnej rozwinąć potencjalności osobowe, przynajmniej te, które są bezwzględnie konieczne, by człowiek stał się bytem świadomym, czyli kierującym się w swym codziennym postępowaniu wolnym wyborem i moralnością. Dlatego też nadrzędnym celem państwa (społeczeństwa) jest umożliwienie jak najpełniejszej realizacji „wspólnego dobra” przez społeczne stwarzanie koniecznych warunków (materialnych, administracyjnych, kulturowych) i dostarczanie środków do aktualizowania się potencjalności osobowych człowieka.

Uważamy, że konstrukcja państwa nabierze odpowiedniego kształtu w skutek praktyki naturalnych praw, które są uniwersalne dla wszystkich. W Centrum Ewolucji i Rozwoju podejmujemy się sprecyzowania na jakich oczywistych fundamentach powinno być oparte prawo państwowe generujące dobrobyt i zapewniające dalszy progres w każdym województwie, mieście, gminie, wspólnocie czy rodzinie.

Prawa powinny definiować i opisywać pierwotne potrzeby i dążenia człowieka – obywatela, aby dzięki nim mógł sięgać zenitu rozwoju swoich możliwości, jak również optimum wzajemnej współpracy w przypadku wspólnot i społeczeństw. W naszym wcześniejszym poście informowaliśmy już w jaki optymalny sposób powinny być przygotowane przepisy aby nabrały pełnego respektowania i przestrzegania: LINK

Pewne zachowania, reakcje, potrzeby, zamiary, dążenia, prace, wartości, zasady są naturalnymi i oczywistymi. Każdy za otrzymaną pomoc lubi się odwdzięczyć. Wyrządzona szkoda wymaga zadośćuczynienia, tak jak i przestępstwo wymierzenia odpowiedniej kary i jest to sprawiedliwe. Jako że sprecyzowanych pojęć jest sporo, w niniejszym artykule chcemy je przedstawić do analizy czytelnika, zachęcając do dyskusji i rozmowy na temat oddziaływania każdego poszczególnego aspektu.

– ochrona życia i zdrowia

– sprawiedliwość i uczciwość

– możliwości pracy + adekwatne wynagrodzenie za pracę

– dostęp do edukacji opartej na wiedzy praktycznej

– wzajemny szacunek i honor

– wolna wola: wolność słowa, prawo wyboru

– świadomość człowieczeństwa, idywidualność

– swoboda i wymiana uczuć

– możliwości tworzenia i wydobywania talentów

– możliwości godnej relaksacji

– możliwości oceny sytuacji i wyciągania / konsultacji wniosków z bardziej doświadczonym autorytetem

– czystość natury: ziemi, wody, ognia, powietrza

– ochrona natury i jej bioróżnorodności (rozmaitości życia)

– dostęp do wspólnoty oraz wynikających z niej funkcjonalności i infrastruktury

– bezpieczeństwo i pokój

– gwarancja prawa własności

– gwarancja swobody wiary

– wiara w siebie, sukces i wzajemne dobro

– pielęgowana atmosfera zwycięstwa

– rezerwy strategicznych zasobów / polityka efektywnej eksploatacji zasobów

– dostęp do wartościowej rozrywki, zabawy, kultury i sztuki

– wprowadzane innowacje i zmiany na lepsze

– uproszczenia, łatwość funkcjonowania

– samodzielność i samowystarczalność

– współpraca i spójność społeczna

– transparentność prac publicznych

– fakty w obiegu publicznym

– sprawna reprezentacja interesów społecznych

– sprawna wymiana zdań i bieżąca komunikacja

– aktywność twórcza zamiast pasywności konsumpcyjnej

– udział w życiu politycznym

– szybkie wsparcie w sprawach awaryjnych

– przemyślane inwestycje perspektywiczne z funduszy wspólnych

– ochrona rynku wewnętrznego

– przejrzyste zasady i wytyczne dla współpracy międzynarodowej

Jeśli rozsądnym prawem umocujemy sprawną realizację powyższych pojęć państwo będzie podążało w kierunku rozwoju i rozkwitu. Każdy obywatel jest składowym ogniwem tego sukcesu, natomiast pewne prace należy realizować tylko jako zgrany kolektyw. Bieżące instytucje to narzędzia, od których będziemy egzekwować naszą wolę, bo taka jest ich rola.

Za pośrednictwem naszego serwisu będziemy stopniowo tego typu rozwiązania przygotowywać i realizować. Zapraszamy do zgłaszania swoich pomysłów, inicjatyw i przedsięwzięć tożsamych z niniejszą tematyką.

Kategorie: Artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *