Kolor czerwony

Jest to siła fizyczna wynikająca z dobrego odżywiania i ogólnej życiowej przebojowości czyli odwagi oraz chęci i motywacji do wprowadzania zmian na lepsze bez zbędnego użalania się nad sobą. Na tym etapie dominuje aktywność fizyczna, ćwiczenia, praca, łatwość w realizacji zadań. Jest to etap gdzie przejawiają się chęci do dalszej pracy ze sobą.

Kolor pomarańczowy

Jest to siła akceptacji siebie i równowagi przydawanej uwagi. Przejawia się poprzez zdolność kierunkowania procesów myślowych w pozytywne oraz korzystne nurty, a także wyciszania ich na rzecz uwagi splotu słonecznego kiedy przestają być potrzebne. Jest to umiejętność zarządzania uwagą przez to siłami własnymi. Jest to wiedza, pozytywna postawa, kultura słowa, dobry wypoczynek i regeneracja.

Kolor żółty

To siła spokoju w każdej sytuacji, otwartości i swobody. Żółty jest barwą neutralności innymi słowy odporności do angażowania się w sprawy innych bez takiej potrzeby i preferencji do rozwijania samego siebie jako priorytet. Swoboda przejawia się także wewnętrznym luzem i dobrym rytmem oddechu. Jest to pełna naturalność w zachowaniu, naturalna odporność, wiara w sukces, wdzięczność oraz dbałość o dobre relacje.

Kolor zielony

To siła naturalności i odczuć miłości. Naturalność przejawia się spokojem i swobodą w każdym zachowaniu. Zielony promieniuje realizacją tematów na bazie odczuć oraz działań intuicyjnych. Wybór tego co jest pełne korzystnej miłości daje także poczucie bezpieczeństwa. Natura czerpie z harmonijnej symbiozy i to wszystko funkcjonuje w całkowitej ciszy oraz w zgodzie z prawami natury. Tutaj działa już siła realizacji marzeń oraz kluczowa jest dobra znajomość własnych talentów i predyspozycji.

Kolor niebieski

Jest to moc zdobytej mądrości i pielęgnowania prawdy czyli dotrzymywania danego słowa, rzetelnej realizacji powierzonych prac, uczciwości, bezpośredniości, przestrzegania praw natury. Prawdziwa mądrość generowana jest na bazie praktycznych przeżyć i doświadczeń oraz wyciąganych z nich wniosków i odczytywania znaków. W tym formacie stanowi także największe bogactwo człowieka: niebieski-królewski.

Kolor indygo

To moc dojrzałości zmysłowej. Oznacza wspaniale rozwinięte dary, talenty i predyspozycje osobiste oraz dobrze funkcjonującą sferę życia duchowego będącego priorytetem i konkretnym oparciem w codziennym funkcjonowaniu. Występuje tu już świadomość swojej roli w stworzeniu, rozwinięta telepatia, wglądy, odczyty snów.

Kolor fioletowy

Jest siłą świadomego tworzenia rzeczywistości. Jest się całym sobą na bieżąco i w centrum zachodzących wydarzeń. Tutaj ma miejsce wiara we własne możliwości oraz doskonałość funkcjonowania całego stworzenia. Jest to format pełnej samodzielności i indywidualności bez opcji jest tu ktokolwiek i jakkolwiek na to wpłynąć. Fiolet to także brana pełna odpowiedzialność własnych możliwości sprawczych i towarzysząca moc do aktywnego zaprowadzania zmian (zarówno fizycznych jak i energetycznych) na bardzo szeroką skalę. Jest to pułap najwyższej dbałości o czystość.

Wszystko otacza biało lśniąca czystość oraz złota doskonałość stanowiące wzorzec postępowania z sukcesami.

Kategorie: Artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *