Na naszych oczach realizuje się historia ewolucji życia. Ileż to przełomowych i ewolucyjnych momentów miało miejsce. Wspaniałym jest widok jak życie zawsze szuka pełniejszej ekspresji i rozwoju. Zawsze jednak potrzeba było czasu aby możliwości przejawiły się w pełni. Trzeba to docenić że organizmy ewoluowały na tak wiele sposób aby mógł powstać współczesny człowiek będący w swojej supremacji nad materią wyrazem doskonałości stworzenia.

W sensie planetarnym kluczowe było wytworzenie się sfery ochronnej przed czynnikami zewnętrznymi co stworzyło warunki sprzyjające do rozwoju życia. Przemiany atmosferyczne były także kluczowe w sensie biologicznym umożliwiając wykształcenie się aminokwasów, białek, RNA i chromosomów tworzących DNA. To stworzyło komórkę prokariotyczną, która na wzór atmosfery ziemskiej wykształciła membranową warstwę ozonową oraz dzięki enzymom wykształciła szybką reakcję obronną na atakujące ją wirusy i bakterie. Jądro tej komórki tak jak jądro tej planety zawierało gen (napęd) rozwoju: chromosomy zawierające DNA. Syntezujące rybosomy pozwoliły jej przekształcić się w komórkę eukariotyczną posiadającą już regularną błonę komórkową filtrującą żywność (metabolizm przy korzystaniu z procesów polaryzacji) i korzystając z mitozy (rozmnażania bezpłciowego) zaczęły się z nich tworzyć wielofunkcyjne tkanki. Gąbki tkankowe były pierwszym na świecie wielokomórkowym organizmem tworzącym dzisiaj rafy koralowe, natomiast pływające meduzy dodały element przemieszczania się. W rozwoju zawarta jest symetria promienista i dwustronna czego przykładem są także płazienice (proto-kręgowce) dające wzorzec do powstania mózgu i organów wewnętrznych.

Drogę do rozwoju zaawansowanych organizmów żywych kształtują również powstające z tkanek mięśnie oraz system nerwowy, który wysyła bodźce do wszystkich komórek w postaci impulsów elektrycznych. Efektem tych przemian jest ryba, która dostarcza do obiegu wzorca szkieletowego i kręgowego, oka, płuc, płetw jako proto-kończyny napędowej i bardziej złożonego układu trawiennego. Równolegle powstające rozmnażanie płciowe poprzez kokon, ikrę aż do jaj umożliwia dalszy ewolucyjny rozwój. Powstają tetrapody posiadające nogi i umiejętność poruszania się po suchym lądzie wykształcając ucho i ruchomą szczękę ułatwiającą oddychanie. Następował długotrwały rozdział ewolucyjny do dużych gadów (dinozaurów) i ssaków, które dla dodatkowej ochrony wykształciły żyworodność łonową. To u nich pojawiły się nowe usprawnienia takie jak zęby, ucho środkowe (trzy kosteczki słuchowe), ciepłokrwistość, włosy, gruczoły potowe i mlekowe. Mózg ssaka był pierwowzorem dla mózgu małpy, która wykształciła także dwunożny chód i przeciwstawny (chwytny) kciuk dłoni. Następcą ewolucji naczelnych był australopitek, który to poprzez swoją dużą zręczność i obszerniejszy mózg zaczął kształtować swoją rzeczywistość poprzez pomysły. Umiejętność polowania, prosta postawa, elastyczne nadgarstki, pełniejsza gama odczuć poprzez wzorzec Homo Erectusa i Neandertalczyka doprowadziły do powstania organizmu współczesnego człowieka.

Oprócz rozwoju biologicznego pojawiła się intelektualna możliwość jeszcze większego oddziaływania zewnętrznego jakim są idee czyli zdolności do uzewnętrznienia zarejestrowanych potrzeb, odczuć, wyobraźni czy fantazji. Zaczęto tworzyć narzędzia kamienne, poskromiono ogień, doskonalono metody polowania, gotowania i przechowywania żywności. Potrzeba komunikacji przejawiała się poprzez malowanie jaskiń oraz kształtującą się mowę, wyobraźnię i potrzebę towarzyszącego piękna realizowano poprzez rzeźbę i tworzoną biżuterię. Ludzie organizują się w plemiona. Z naturalnych źródeł zaczęto pozyskiwać barwniki, a z naturalnych materiałów tworzono odzież oraz rozpoczęto tkactwo. Epoka kamienia łupanego przekształciła się w neolit, gdzie ludzie spostrzegli korzyści życia w większych grupach tworząc miasta, udomowiono zwierzęta (hodowla selektywna), rozwinięto rolnictwo, dezynfekowano wodę alkoholem. Zaczęto eksplorować i wydobywać zasoby dzięki czemu rozwijało się garncarstwo i metalurgia powstało koło, koło zębate, nawozy, cegła mułowa, wypalane przedmioty szklane i narzędzia rolnicze takie jak pług. Z racji rozumnej styczności ze śmiercią rozwijała się sfera wierzeń i duchowości.

W aglomeracjach miejskich rozwijało się pismo (początkowe ryte w kamieniu, malowane na skórach zwierzęcych i glinianych tablicach), które zapoczątkowało epokę brązu. Mózg człowieka nadal rozwijał się tworząc coraz odważniejsze i bardziej zaawansowane idee. Pojawiły się wyliczenia arytmetyczne i geometria, trwalsze narzędzia i przyrządy takie jak gwoździe rewolucjonizujące obróbkę drewna i stolarkę. Pojawił się proces wytwarzania papieru, który z racji swojej wszechstronności wyparł poprzednie nośniki. Dopracowano alfabet – od teraz litery łączą się aby oznaczać dźwięki. Kolejny przełom wnosi epoka żelaza gdzie wszystko posuwa się dalej. Powstają instrumenty muzyczne. Prosta matematyka przekształca się w algebrę pełną sformułowań i liczbowych opisów zaobserwowanych zależności natury. Trwałe narzędzia żelazne – miecze i proch strzelniczy – broń palna kreują siły zbrojne i rządzące, które nadzorują kreację pieniądza w formie wybijanych monet. Dopracowywane są urządzenia sanitarne eliminujące brud i zarazki. Rozwija się medycyna na bazie ziół. Zaczyna zwracać się uwagę na wodę pitną jako główne źródło rozprzestrzenianych chorób zakaźnych. Buduje się akwedukty i mosty.

Epokę średniowiecza charakteryzuje już ruchoma czcionka usprawniająca produkcję i redystrybucję zgromadzonych informacji. Kierunek rozwoju szkła owocuje soczewkami powiększającymi, teleskopem, okularami i mikroskopem. Rozwija się astronomia. Powstaje system feudalny – klasowy gdzie szlachta jako właściciele ziemscy angażują do pracy chłopstwo. Buduje się wiatraki wykorzystując do swoich potrzeb energię wiatru. Wprowadzone zostają pieniądze papierowe i wyodrębniają się grupy religijne kształtujące ówczesne poglądy dotyczące wiary. Pomysły i wymiana wiedzy przyśpieszają czego kolebką stają się uniwersytety. Powstające prasy drukarskie wydające gazety zapoczątkowują epokę odkryć. Pojawiają się informacje z całego świata, bieżące wydarzenia, polityka, sport. Dzięki odkryciu wytrzymałych stopów stali buduje się karawele i galeony pozwalające rozpocząć eksplorację oceaniczną i transportować towary. Astrolabium, kompas magnetyczny i sekstans pozwalają na dużo dalsze żeglugi odkrywające nowe tereny geograficzne tworząc podwaliny kolonializmu. Powstają pierwsze leki na bazie ziół, rozwijana jest broń (muszkiety, armaty, karabiny) oraz z racji międzynarodowej wymiany handlowej rozwija się system bankowości regulującej obsługę finansową.

Epoka naukowa to już mocny rozwój matematyki. Korzystając z rachunku różniczkowego pojawia się umiejętność jak obliczać tempo zmian co prowadzi do dalszych odkryć z zakresu nauki, inżynierii i ekonomii. Tutaj powstaje standaryzacja czasu koordynująca komunikację. Odkrywane są nowe prawa fizyki takie jak prawo grawitacji i 3 zasady dynamiki Newtona (który poszerza także horyzonty optyki rozszczepiając pryzmatem światło na kolory). Z racji zaawansowanych badań biologicznych poznawane są zależności funkcjonowania przyrody oraz organizmów żywych co owocuje między innymi pasteryzacją infekcji bakteryjnych. Stworzone zostają silniki parowe i pojazdy z nich korzystające takie jak lokomotywy. Pojawiają się nowe możliwości transportowe dla towarów i ludności. Epoka przemysłowa to kolejne postępy głównie w dziedzinach chemii (syntezy nowych związków, fotografii), medycyny (antybiotyków, morfiny, znieczulania), przesyłu informacji (kod Morse’a, radio, fonograf, telefon), generowania energii (elektrownie węglowe, wodne). Powstają także rozliczne warsztaty tkackie z krosnami mechanicznymi oraz fabryki przemysłowe przetwarzające duże ilości materiałów tworząc różnorodne produkty. Pojawiają się zwiastuny nadchodzącej przyszłości niemy film oraz karta dziurkowana służąca do przechowywania i późniejszego wykorzystywania informacji spisowych.

Nadchodzi epoka atomu a wraz z nią telewizja oraz rozwój nowoczesnej nauki, która owocuje przełomami w postaci ciekłego paliwa, syntezą plastiku (opakowania, materiały budowlane, odzież), silników spalinowych, robotyką, transportem drogowym i powietrznym, komputeryzacją (tranzystorami i chipami w układach scalonych), muzyką elektroniczną, nowymi możliwościami zbrojeniowymi (rakiety o dalekim zasięgu czy możliwością rozszczepiania atomu – bombą atomową będącą kulminacyjną zmienną w postępującym wyścigu zbrojeń). Nowe czasy opisuje epoka informacji gdzie komputeryzacja mocno postępuje: pojawia się internet i łączność bezprzewodowa, a zdecydowana większość ludzi posiada przenośne telefony z dostępem do sieci komunikacyjnej. Ludzie posiadają komputery domowe i przenośne, pojawiają się gry wideo, osprzęt rejestrujący, poczta elektroniczna, wyszukiwarki informacji, wizualizacje graficzne, wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości i jeszcze potężniejszy zasób transferu danych poprzez światłowody. Dzięki wydajniejszym zdolnościom kalkulacyjnym i produkcyjnym pojawiają się nowe możliwości takie jak odczyt mapy genetycznej DNA człowieka oraz przy wykorzystaniu napędu odrzutowego eksploracji przestrzeni kosmicznej.

Współczesność definiują ruchy związane ze stworzeniem pieniądza zdecentralizowanego (kryptowaluty), drukowania 3d, inteligentnej telefonii z oprogramowaniem i aplikacjami, wirtualnej rzeczywistości czy szeroko wykorzystywanej fotowoltaiki. Kontynuowane są nauki dotyczące bio i nano technologii, sztucznej inteligencji, autonomicznych pojazdów, zautomatyzowanych produkcji, masowych dystrybucji, humanoidalnych robotów czy samoorganizacji atomowej materiałów czy wirusów. Planowane są podróże kosmiczne, budowane drapacze chmur i wydajne energetycznie budynki. Mocnymi krokami nadchodzi napęd wodorowy. Regularnie pojawiają się nowe megatrendy, które wyrażają postępujący proces globalizacji.

Tak jak ewolucja biologiczna osiągnęła swój optymalny kształt, tak i ewolucja ideowa ma za sobą niesamowitą historię rozkwitu. Co dalej? W jakim kierunku życie na tej planecie poszuka kolejnych ekspresji? Jaki jest brakujący element? Wreszcie dlaczego pojawił się wirus…

Zwróćmy uwagę, że w całej tej historii jest jedna kluczowa przestrzeń, która został zaniedbana na rzecz rozkwitu ideowego – technologicznego i biologicznego. Ten element w praktyce ma wpływ na obydwa powyższe i zdaniem autora istnieje nagląca potrzeba jego rozpoznania, eksplorowania i rozwijania. Mowa tu o sferze duchowości i wewnętrznym potencjale energetycznym człowieka. Ta dziedzina wiedzy potrzebuje być doskonale rozpoznana aby dać ludzkości impuls do kolejnych usprawnień i wspaniałych kolejnych lat świetności.

TO CO JEST WEWNĄTRZ PRZEJAWIA SIĘ NA ZEWNĄTRZ

Jest to uniwersalne prawo natury. Tak jak procesy odśrodkowe (jądrowe) stworzyły otoczkę atmosferyczną tej planety, tak jak komórki utworzyły zaawansowane organizmy, tak jak atomy tworzą materię, tak jak nasiono tworzy owoc, tak jak pomysły znajdowały ujście i korzystając z metali, węgla, żelaza wytworzyły widoczne przedmioty materialne, tak też cała konstrukcja człowieka oparta jest w dominującym stopniu o sferę energetycznej duchowości. Najznamienitszym tego przykładem jest zdrowie, które w 75% oparte jest o swobodne przepływy sił w człowieku. Układ nerwowy jako łącznik z poszczególnymi komórkami i organami transferuje impulsy elektryczne celem ich regeneracji i pobudzania do pracy natomiast zakłócenia w tej transmisji powodują zewnętrzne choroby w różnorodnych ich skutkach i formach, które są przede wszystkim informacjami zwrotnymi aby zrobić porządek w sferze energetycznej. Widoczna cywilizacja to także przejaw wcześniejszych poszczególnych ruchów, zrywów, przełomów i inspiracji wewnętrznych. Tak jak przyczyna definiuje skutek, tak i suma szczegółów tworzy całokształt.

Koronawirus jako wirus systemowy zachęca do restartu. Degradując obowiązujące układy gospodarcze przejawił się jako impuls do nagłej potrzeby zaprowadzenia zmian. “Korona” jest to miejsce energetycznego połączenia duchowego. Poprzez to miejsce człowiek otrzymuje życiodajne siły, które później rozmieszczając się wzdłuż kręgosłupa zasilają z poszczególnych centr pracę organów. Czyli jest to jasna informacja, że dalszy ewolucyjny rozwój ludzkości jest zagrożony. Co więcej ten wirus to także symbolika komplikacji w jaką wpędzili się współcześni ludzie funkcjonując w oparciu o postrzeganie umysłowe zaniedbując w ten sposób tak ważną sferę duchowości.

CZŁOWIEK JEST NAJWIĘKSZYM ZASOBEM TEJ PLANETY

Człowiek jako jedyny otrzymał tak potężne atrybuty tworzenia życia. Z tej racji każdy człowiek otrzymuje swoje prawa osobiste takie jak prawo do podejmowania samodzielnych decyzji (wolną wolę), możliwości odbioru i nadawania energii (ciało jak antena), ma także konkretne atrybuty tworzenia. Każda indywidualna jednostka swoimi zamiarami, pomysłami, myślami, słowami i czynami tworzy atmosferę wokół siebie, jak również swoją własną rzeczywistość. Współpracując z innymi ludźmi te procesy sprawcze jeszcze bardziej się nasilają, gdzie np. w parach energia męska i żeńska scalając się tworzą zarodek – naczynie będące przestrzenią do zakotwiczenia życia poprzez inkarnację ducha do ciała. Oprócz tego każdy człowiek ma możliwości znaczącego ingerowania w procesy rozrodcze fauny i flory.

Naturalny potencjał człowieka wyraża się następująco:

50% duch (uczucia, wiedza o sobie: talenty, predyspozycje)

35% ciało (ruch, siła fizyczna)

15% umysł (intelekt, wiedza o stworzeniu)

Niestety ostatnio bardzo jednostronna struktura rozwoju i edukacji człowieka oparta w dominującej większości o owoce intelektualne, projektowane wzorce i powielane schematy własnych wewnętrznych ograniczeń przysparza masę problemów, zarówno całej naturze (poważne zanieczyszczenia) jaki poszczególnym ludziom (poważne problemy zdrowotne). Jest w tych czasach wiele osób, które dbają o sferę ruchu i właściwego odżywiania, ale także i one ograniczają się zaniedbując kluczowe aspekty własnej uczuciowości.

Temat duchowych możliwości i skutków jego zaniedbań jest szeroki i przedstawiliśmy go szczegółowo w naszej publikacji, natomiast w tym artykule zwrócimy uwagę na główny element sprawiający tak wiele współczesnych bolączek. Powierzchowność postrzegania współczesnego człowieka wynika z nadmiernego kierowania się uwagą umysłu. Otóż praca mózgu i oczu jak wiemy oparta jest na wizualizacji zwrotnej. To oznacza, że to co zarejestruje wzrok przetwarzane jest na impulsy elektryczne, które system synaps nerwowych odzwierciedla w mózgu prezentując fizyczną rzeczywistość. Oczywiście inne zmysły także stanowią bodźce rozpoznawcze ale to jednak oczy angażują umysł najbardziej i często poprzez wrażenia czy powtarzane przekazy angażują umysł do naśladowania i powielenia schematów z zewnętrz projektowanych zachowań (mogą być zapamiętywane jako wzorce). Jest to skrzętnie wykorzystywane przez ówczesnych możnowładców przeprowadzających najczęściej poprzez posłuszne im media rozliczne ataki energetyczne na umysłu ludzkie. Kliki polityczne, farmaceutyczne, bankowe, korporacyjne, prawne, religijne i inne mogą tą metodą sugerować, programować i wmawiać ludziom co jest słuszne i realizujące ich interesy w rzeczywistości ukrywając przed nimi pełny obraz. Zgnilizna wzorców pseudo autorytetów i innych medialnych klaunów dopełnia procesu pielęgnowania ogólnej atmosfery przeciętności, tandety, braku zadowolenia i kłótni.

EWOLUCJA IDZIE DALEJ!

Czy praca umysłu aby na pewno jest tak jednostronna? Przecież jego symetryczna budowa potwierdza odmienne zdolności. Wspominaliśmy o wizualizacji zwrotnej, a więc co jeśli człowiek ma taką możliwość aby korzystając z wewnętrznej siły tworzenia dyrygować umysłem co do kształtowania zewnętrznej rzeczywistości takiej jak on jej chce? Jak sprawić aby neuroprzekaźniki pobudzały neurony mózgu do pracy polegającej na kreowaniu rzeczywistości, a nie tak jak dotychczas na jej zewnętrznym rozpoznawaniu i powielaniu utartych schematów? W to miejsce angażujemy potencjał duchowej uczuciowości.

Owszem przedmioty zewnętrzne także mogą być wartościowym przykładem od wewnętrznym np. wspaniałej myśli technicznej, obiektem inspiracji czy przestrzenią piękna, zachętą do wszechstronnego rozwoju, przejawem kultury i sztuki, ale ile ich jest w obiegu to każdy widzi. Niestety ale w tych czasach tak mocno zaangażowana uwaga ludzkości kierowana w zaprojektowaną i zaplanowaną przez innych przestrzeń materialną generuje paradoks w postaci istniejącej przed nosem skrzyni ze skarbami, gdzie większość dostrzega tylko skrzynię.

Aby wydobyć skarby należy zapoczątkować rzetelną pracę wewnętrzną. Polega ona na zarządzaniu swoją uwagą tak aby znajdować czas na praktyki umacniające i regenerujące sferę duchową. Oprócz ruchu i perfekcji odżywiania potrzebna jest przestrzeń na oczyszczające praktyki energetyczne i naturalne uzupełnienia sił aby zapewnić sobie ich ciągły swobodny przepływ. Tym sposobem udaje się wygenerować wewnętrzną moc sprawczą oddziaływającą na zewnątrz. Tą moc duchową wzmagają także profilaktyka zdrowia, dbałość o czystość planety, rozwinięte umiejętności odczuwania, znajomość sensu miłości i kierunku podążania rozwoju natury. Poszukiwane uproszczenia i usprawnienia oraz tworzone opcje do wzajemnej współpracy także wzmagają postępujące pozytywne procesy sprawcze.

W jaki sposób duchowy człowiek ma możliwość tworzyć swoją zewnętrzną rzeczywistość?

  1. upewniona jest czystość zamiaru (zanim rozpoczniemy procesy tworzenia upewniamy czy to co postanowiliśmy jest zgodne z płynącą siłą miłości)
  2. dostrzegane wewnętrzne wizje: pojawiają się uczuciowe wglądy – formowane istniejące marzenia czy potrzeby, które są bardzo realistyczne i już na tym etapie mogą być dopracowywane i odczuwane jako żywe / uczuciowe wizje są całkowicie czymś innymi niż wizualizacje, projekcje czy wrażenia umysłu: jest pomiędzy nimi wyraźna różnica
  3. fascynacja, zachwyt, uczucia wkładane w możliwość realizacji tych obrazów
  4. świadome zasiewy wzmacniające procesy sprawcze (pozytywne zamiary, myśli, słowa, czyny)
  5. wdzięczność i wiara w nadchodzący sukces realizacji

Uwaga uczuciowa kumuluje się na poziomie splotu słonecznego (nerwu trzewnego) i stąd wygenerowane impulsy podążają do mózgu, który tym razem otrzymuje nowe odpowiedzialności: pilnowania szybkiej realizacji otrzymanych obrazów i właściwego ich przejawu zewnętrznego.

Tym prostym sposobem każdy człowiek pracujący nad rozwojem osobistym w zakresie większego przejawu własnych uczuć otrzyma potężną zdolność tworzenia własnej rzeczywistości, która ma na celu przejawić jego potencjał w pełni. Jest to zgodne z bioróżnorodnością natury, która wręcz zachęca do tego typu aktywności: osobistej indywidualności i oryginalności. Co więcej każda kolejna jednostka funkcjonująca w zgodzie z przedstawionymi oczywistymi prawami natury, będzie kreowała formy sprzyjające i realizujące marzenia innych przez co ich życie będzie także nabierało odpowiedniego rozpędu powodując tak kolejny zryw ewolucyjny.

NOWA PERSPEKTYWA

Przyjrzyjmy się teraz jeszcze raz współczesności doglądając spraw z tej nowej perspektywy. Czy gdyby brak było zewnętrznej medialnej wizualizacji utwierdzającej o istnieniu koronawirusa tego typu pandemia w ogóle miałaby miejsce? Czy kolejny raz do obiegu pompowane są sceptyczne nastroje obaw i widmo zagłady? Czy komuś zależy aby kontynuować procesy ograniczania i robienia z ludzi ofiar? (gdzie ofiara zawsze znajduje kata – programowana tak jest wewnętrzna podległość). Czy jest to także zewnętrzny znak ludzkiej bezradności i braku zdrowia pokazany po to aby rozpocząć pracę ze sobą? Czy obecna ewolucja aby na pewno podąża we właściwym kierunku? Takich ataków energetycznych będzie więcej i najwyższy czas zacząć je rozpoznawać i w odpowiednim momencie odrzucać, stając się tak panem własnego losu.

Wnioski muszą być natychmiastowe bo ewolucja to siła neutralnego napędu: tak jak zachodzące mutacje na poziomie komórkowym DNA tak coraz większe mutacje widać wśród ludzkości, czego przykładem są już teraz ogromne rzesze ludzi mające problemy zdrowotne choćby na poziomie hormonalnym. To duchowa indywidualność definiuje człowieka, bez rozwiniętej tej sfery jest to egzystencja materialnego cyborga żyjącego jak pies na smyczy swojej tylko materialnej uwagi realizując wytyczne korporacyjnego scenariusza i formaty takie jak chipy, nano szczepionki, kontrola finansowa, kontrola podróżowania, publiczny monitoring, aplikacje śledzące tylko w tym utwierdzają.

Historia potwierdza że kiedyś byli tacy którzy wyśmiewali fakt, że to planeta Ziemia krąży wokół Słońca, negowali także jej okrągłość. Wielu było takich sceptyków, ale w swojej naiwności przeminęli… A co jeżeli cała ta planeta jest to kolejny zewnętrzny przejaw płynącej świetlistej duchowej energii życiowej ujętej w formie doskonałego pomysłu i praw go opisujących? Co jeżeli jądro tej planety jest świetliste i kształtuje się na zewnątrz według tych wytycznych? Co jeżeli duch jest postacią świetlistą i też może w ten sposób tworzyć swoją zewnętrzną rzeczywistość dużo dalej niż kształtując swoje ciało? Co jeżeli zasoby materialne są bez ograniczeń i wystarczy ich dla wszystkich?

Ewolucja wyraża się także informacją – wiedzą oraz świadomością istniejących możliwości, która raz udostępniona może być wykorzystywana przez wiele jednostek. Stąd dzisiaj tak duży przejaw technologii replikującej informacje. Kluczem ewolucji tak jak i rozwoju każdego człowieka jest optymalny format wykorzystywania otrzymywanego potencjału energii. Towarzysząca siła może być używana aby realizować czynności pozytywne i twórcze, które w skutku zwrotnym będą jeszcze bardziej rozwijały nadawcę lub może być użyta w nurty zbędne i negatywne, które ją zmarnotrawią i w skutku zwrotnym osłabią nadawcę. Pierwotnie człowiek korzystał jedynie z energii własnych mięśni, z czasem okiełznał w pewnym stopniu siły przyrody, zasoby naturalne i pokłady atomowe. Nastąpił czas na rozwój i przejaw potencjału twórczego indywidualnych duchowych pokładów mocy!

Zapraszamy wszystkich chętnych powrotu do pełni zdrowia, wydobywania własnego potencjału i rozpoczęcia rzetelnej pracy nad własną sferą uczuciową.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *