Polak mądry przed szkodą

POLSKA w postrzeganiu energetycznym to KLASA / SKALA lub też tego negatywne przeciwieństwo czyli SKALP. Historia pokazuje ile razy ten naród był skalpowany i rabowany: rozbiory, wojny, komunizm ZSSR czy teraz jest inaczej…? Czy Polacy pokazują klasę na szeroką skalę? Tak, faktem jest że jesteśmy młodym tworzącym się społeczeństwem, w Więcej…