Instytucja centralnego zarządzania państwem ma wiele dysfunkcji i takie są fakty. Wychodzimy z inicjatywą aby wskazać główne z nich, poszukać ich przyczyn i zaproponować możliwości ich niwelacji. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawić Państwu naszym zdaniem kluczowe aspekty wypływające na rozwój kraju jak i jego mieszkańców. Przedstawimy dostrzegane problemy i zaproponujemy konkretne inicjatywy ich naprawy.

Jak wyjść z największych komplikacji? Znajdując najprostsze rozwiązania…

WIARA

Aspekty wiary towarzyszą ludzkości od wielu tysięcy lat. Obserwowane zjawiska pogodowe, ogromna bioróżnorodność natury, zmieniające się pory roku, pory dnia i nocy, postrzegany sprzyjający los, odkrywane wciąż nowe formy życia, odczuwane siły fizyczne, ciągły ruch, przemiany chemiczne i temu podobne aspekty od dawna napawały natchnieniem i szacunkiem. To sprzyjało refleksjom nad istniejącą siłą wyższą, którą poprzez doglądane dzieło można było dostrzegać i czcić. Kiedy ludzie zaczęli gromadzić się w większych skupiskach zaczęto realizować formy tych poszczególnych wierzeń, co przy wynalezieniu druku przemysłowego stworzyło możliwości do szerokiego powielania przyjętych koncepcji i także wprowadzania licznych manipulacji.

Dominujące z nich opisaliśmy TUTAJ (hasło: prawda)

Wiara w możliwy rozwój, dobroć i bezpieczeństwo jest w praktyce wbudowanym napędem organizmów żywych, które poprzez swoje instynkty i zmysły poszukują pełniejszej ekspresji siebie celem przekazywania tych genów dla kolejnych pokoleń.

Wiara w postrzeganiu człowieka jest pojęciem szerokim. Wiara w sukces realizowanej pracy. Wiara w nadchodzący lepszy czas. Wiara we własne możliwości. Ufność wobec innych osób. Wiara w czuwającą “opatrzność” i bezpieczeństwo. Wiara to innymi słowy jedność w miłości.

Miłość jest wszędzie kto zechce ten ją zdobędzie!

Jeżeli kluczem jest jedność w miłości to w jaki sposób można najlepiej wiarę praktykować? Odpowiedź jest jasna i oczywista: poprzez osobiste uczucia i wzruszenia. Czy rośliny, zwierzęta, dzieci potrzebują zasad religijnych, wyuczonych modłów czy innych tego typu zabobonów aby móc własnymi czystymi odczuciami dziękować za daną możliwość życia i doświadczania? Czy potrzebni są jacykolwiek pośrednicy aby móc w zachwytach i wdzięczności funkcjonować na tej planecie z wiarą w nadchodzącą świetność? Każdy sam niech sobie odpowie na postawione pytania, natomiast faktem jest, że pompowany w różnych krajach dyskurs religijny służy przede wszystkim do utrzymywania status quo obecnego systemu ustrojowego i zabezpieczenia interesów bieżących włodarzy, wszak przemiany na tym polu są zjawiskiem elementarnego porządku (pra-stworzonego ładu).

Wiemy już skąd takie opory aby zaprowadzać w tej dziedzinie jakiekolwiek zmiany, ale bardzo dziwi fakt dlaczego w Polsce pomimo zapisów preambuły i art. 25 Konstytucji RP, w tym w szczególności o tym, że ” władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym ” w sejmie, placówkach i szkołach publicznych wiszą dziwne symbole kościoła katolickiego? Tym sposobem w oparciu o wątpliwie moralny system religijny za cichym przyzwoleniem doprowadzono do upadku wartości duchowych ludzi i jest to efekt zamierzany, od dawna praktykowane te same schematy władzy na rzecz pana, wójta i plebana.

Naszym zdaniem państwo powinno być kooperatywą całkowicie świecką, natomiast kwestia wiary jest indywidualnym wyborem i praktyką każdego człowieka i wara mu się w to mieszać. Jest opcja zawarcia małżeństwa cywilnego, które wystarczająco definiuje sprawy prorodzinne. Proszę wybaczyć za obrażanie tym tekstem uczuć religijnych (sic!).

Powiew dobroci ma do dyskusji rozochocić…

ZDROWIE

System zdrowia to kolejna na liście bolączka i dysfunkcja państwa. Jak potężny ma wpływ gospodarczy to pokazał ostatnio koronawirus. Tak jak przedstawiono to w Agendzie Strategia Zdrowie dla Polski Warsaw Enterprise Institute: “Zdrowie obywateli jest fundamentem rozwoju gospodarczego. Inwestycja w zdrowie obywateli to inwestycja w rozwój kraju oraz gospodarki, prowadzona we współpracy pomiędzy wszystkimi resortami rządu. Poprawa finansowania i efektywności systemu ochrony zdrowia jest warunkiem koniecznym rozwoju demograficznego i gospodarczego kraju w najbliższych dekadach. Wydajność gospodarcza i dobrobyt zależą od zdrowego społeczeństwa. Długość życia w dobrym zdrowiu obywateli jest ważnym czynnikiem wzrostu gospodarczego. Badania OECD szacują, że każdy rok wzrostu oczekiwanej długości życia populacji przekłada się na 4 proc. wzrost PKB Unii Europejskiej. Szacunkowa absencja w pracy na poziomie od 3 do 6 proc. czasu pracy oznacza roczny społeczny koszt na poziomie ok. 2,5 proc. PKB. Zdrowie obywateli jest zatem wartością samą w sobie, ale także podstawowym warunkiem dobrobytu gospodarczego. Inwestowanie w system opieki zdrowotnej nie tylko ratuje i przedłuża życie, ale jest również kluczową inwestycją w szeroko pojętą gospodarkę. Wziąwszy pod uwagę powyższe argumenty, sprawny i efektywny system opieki zdrowotnej jest kluczowy, zarówno z punktu widzenia jego podstawowej roli skupionej wokół realizowanych zadań leczniczych, jak i z perspektywy rozwoju całej gospodarki. Im dłużej bowiem żyjemy w dobrym zdrowiu, tym dłużej jesteśmy produktywni, a tym samym – przysługujemy się tworzeniu PKB. W 2020 r. kwota kosztów wzrośnie o 2,6 mld. zł w stosunku do roku 2014, co będzie stanowiło wzrost o 4,9 proc. Na rok 2030 prognozuje się dalszy wzrost – w stosunku do roku bazowego (2014) o prawie 6,4 mld. zł, to jest o 12 proc. Powyższa analiza wyraźnie wskazuje na istotny wzrost kosztów świadczeń udzielonych pacjentom powyżej 60 roku życia, co wynika wprost ze zmiany struktury demograficznej, która z kolei jest pochodną starzenia się populacji oraz prognozowanego wydłużenia czasu trwania życia. Należy podkreślić, że prognozowane skutki mają charakter minimalny.”

System medycyny państwowej dalej wygląda niczym wielka machina oprawcza. Piszę “dalej” bo genezę tego przedstawialiśmy już TUTAJ.

Sytuacja w skrócie wygląda tak:

1. Ministerstwo Zdrowia to ministerstwo symulacji zdrowotnej

2. Pracodawcy i pracownicy są całkowicie pozbawienie jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych wpływających na regenerację ich sił po wykonywanej pracy

3. Pracodawcy i pracownicy są dodatkowo okradani z pieniędzy na rzecz ZUS

4. NFZ jako monopolista inkasuje środki z ZUS i wydaje je na wątpliwie wyceniane usługi bez jakiekolwiek społecznej kontroli

5. NFZ decydując o przyznawaniu kontraktów stymuluje i definiuje rynek tylko na rzecz podmiotów kontynuujących dalej symulację

6. Przychodnie i lekarze zaleczając skutki farmaceutykami drenują kieszenie obywateli – już pomijając fakt wątpliwych diagnoz które stawiają o czym ludzie doskonale wiedzą

7. Większe ośrodki realizujące usługi zdrowotne są także państwowe i zero eliminują przyczyny schorzeń, natomiast odnoszą coraz to znaczniejsze sukcesy w praniu kolosalnych kwot na zakupy i serwisy mało w rzeczywistości przydatnych maszyn i urządzeń

8. Często na badania czy zabiegi czeka się na tyle długo aby znowu wydać prywatne pieniądze – prywatni lekarze to często dalej kolejny drenaż ale tym razem w skali premium

WEI zaproponował w swojej agendzie kilka praktycznych rozwiązań typu demonopolizacja NFZ i rozkład świadczenia usług zdrowotnych także na sferę prywatną czy też “podążania pieniądza za pacjentem”, brakuje jednak zdecydowanego nacisku na profilaktykę i prewencję zdrowia, które są rozwiązaniami najbardziej ekonomicznymi i zawsze będą działaniami najskuteczniejszymi. Cały system bazuje na zaleczaniu skutków, gdzie należy sięgać przyczyny powstałych problemów. Z tej perspektywy patrząc to w bieżącej sytuacji chodzi tylko o drenaż pieniędzy publicznych / prywatnych jak długo się da. Jest to potężna branża przemysłu pracująca na astronomicznych marżach i przychodach, gdzie pieniądz całkowicie zaćmił prawdziwy sens, a prawo medyczne tworzy otoczkę unikania odpowiedzialności za generowane błędy i szkody.

To obywatele są największym zasobem tego kraju. Tymczasem stwierdzone jest że przeciętnie Polak żyje ok. 10 lat krócej niż mieszkaniec Skandynawii. Jak to jest możliwe w tak sprzyjających warunkach klimatycznych? Co się dziwić skoro Polacy równo zasuwają, w czasie kiedy rzekoma opieka i ochrona dodatkowo okrada ich z pieniędzy, energii i sił. Kluczem do zdrowia jest wiedza i znajomość naturalnych zależności energetycznych zachodzących w organizmie (energetycznej konstrukcji człowieka opartej o system zmysłowy – nerwowy). Zdrowie to składowa indywidualnego samopoczucia, pielęgnacji siebie, realizacji swoich predyspozycji, dobrego posilania się, odpowiedniego zarządzania uwagą oraz właściwych praktyk regeneracji i odpoczynku – jak z takiej perspektywy patrząc można powierzać własne zdrowiue komukolwiek innemu niż sobie?

We właściwym dbaniu o zdrowie kluczowa jest więc wiedza i osobista praktyka profilaktyka oraz codzienna świadoma prewencja, aby zachowywać tak potrzebną świeżość, czujność, witalność i siłę sprawczą. Uważamy, że odpowiednio stosowana profilaktyka może przyczynić się do zaoszczędzenia nawet 70% nakładów na system medycyny co z perspektywy wydawanych tam miliardów złotych, daje konkretne możliwości transferu tych zasobów np. w aktywną sferę produkcyjną czy usługową. Co więcej jesteśmy przekonani że nasz system profilaktyczny może być systemem w dużej mierze zautomatyzowanym i w dużej mierze kompleksowym, ogólnodostępnym i jasno zrozumiałym – bez potrzeby nauczania i wprowadzania skomplikowanych terminologii medycznych oraz stosowania interpretacji przez pseudo fachowców. Inkorporacja do niego najlepszych praktycznych rozwiązań z zakresu bieżącej systematyki medycznej pozwoli stworzyć doskonałe narzędzia i metodologię badań pozwalającą zabezpieczać siły i powracać do zdrowia w sposób optymalny. Rzecz jasna zdrowy człowiek jest jednostką w każdym aspekcie wydajniejszą, więc tutaj zyski z pewnością pokryją spodziewane koszty.

Żadnych obaw, moc prawdy słowa dodaje poweru od nowa.

W wielu opracowaniach pojawiają się cztery główne przyczyny zgonów:

  1. zawały
  2. nowotwory LINK
  3. cukrzycy
  4. chorób układu oddechowego

Z naszej perspektywy powyższe czynniki pod warunkiem właściwej profilaktyki są w praktyce jednymi z najprostszych do usunięcia – kwestia wiedzy jak wyeliminować ryzyko zachorowania. W rzeczywistości widzimy wiele trudniejszych spraw i problemów do wspierania takie jak choćby zaburzenia hormonalne, zaburzenia osobowości, odpowiedzialność – władza, nałogi, rozbudowane ego i inne problemy psychiczne oraz energetyczne.

AKTYWNOŚĆ PROROZWOJOWA

Albo się rozwijasz, albo zwijasz. Ogólny stan panującej atmosfery i poziom aktywności społeczeństwa warunkuje pułap nadchodzącego dobrobytu lub jego braku. Aby w naturze coś powstało to potrzebuje być wcześniej w jakiś sposób zasiane i zapoczątkowane najpierw na poziomie energetycznym (ideowym) a później także w sferze działalności fizycznej.

Ogółem jednostki pasywne, które bez chęci są brać udziału w zachodzących procesach rozwoju i rozkwitu tej planety są z niej szybko usuwane: drapieżnicy eliminują jednostki mało aktywne, czujne i osłabione bo dynamiczna przyroda zawsze wspiera i faworyzuje rozwój (dojrzałość osobista i rozkwit własnego potencjału).

Tak samo sytuacja kształtuje się w aspekcie gospodarczym, gdzie oprócz prostoty, odpowiedniej atmosfery i przejrzystości prawnej zachęcających przedsiębiorców do działania powinny widnieć impulsy wspomagające działalność innowacyjną, produkcyjną i eksportową. W aspekcie dużej aktywności rynku wewnętrznego oczywista jest potrzeba inwestycji w zdrowie obywateli, aby wspierać również politykę prorodzinną eliminując ryzyka demograficzne (problemy hormonalne są dzisiaj główną przyczyną spadku dzietności).

Rozrośnięta biurokracja jest wyrazem braku wizjonerstwa kraju.

Innowacyjna akcyjna gospodarka generująca innowacyjne produkty i usługi, oraz zachęcająca nowinkami i inspiracjami do dalszych praca badawczo-rozwojowych oraz dyskusji branżowych to dzisiaj nadal sfera marzeń. Jest to domena całkowicie zaniedbana, gdzie pomimo szumnych haseł wspierania i dotowania innowacji nadal istnieje realny problem zdobycia właściwego kapitału inwestycyjnego w celu realizacji podejmowanych projektów i przedsięwzięć. Tymczasem projekty rozwojowe istnieją i są bardzo poważne, natomiast z autopsji doskonale wiemy, że trzeba się nimi zająć samemu lub razem kwestia kto ma chęć wspólnego działania i przecierania szlaków.

Nasze przykłady:

RTSPO.COM – globalna domena i serwis zachęcający w sposób innowacyjny do udziału w wydarzeniach sportowych i kulturalnych, całkowicie nowe podejście stawiające na wszechstronny rozwój człowieka. Eskpertyzy branżowe potwierdzające jego ogromną atrakcyność.

RECENTRO.COM – globalna domena i serwis na którym przedstawimy i udostępnimy globalny interaktywny kurs profilaktyki zdrowia, jak również świadczyć będziemy unikalne usługi i porady zdrowotne. Polska ma szansę stać się globalnym hubem zdrowia.

Produkty innowacyjne – w bazie mamy całe asortymenty produktowe, proste rozwiązania gotowe do komercjalizacji jak i bardziej zaawansowane produkty przyszłościowe. Bierzemy udział także w transferze gotowych nowoczesnych technologii z innych krajów do Polski.

Kategorie: Artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *