Krystalizacja wiedzy i procesów sprawczych

Paleta kolorów przenika całą Naturę. Polacy jaki widać są od podstaw silni sprawnością fizyczną koloru czerwonego. Aczkolwiek mają być mocni przede wszystkim z zakresu dbałości o białą czystości w sferze duchowej, to zapewni wszystko co potrzeba we wszystkich fundamentach życia. Chów według utartych schematów państwowych jako błędny się całkowicie skończył. Więcej…