Artykuł

Hart ducha i ciała

ZIEMIA: Treningi włókien mięśniowych i kości (siłowe) Odpowiednia żywność, w tym wapń ze skorupek jajek, orzechy Samoobrona i mobilizacja bojowa (umiejętność walki o swoje) Kolor czerwony i pomarańczowy WODA: Treningi ścięgien (basen, gimnastyka) Odpowiednia żywność, w tym chrząstki, skórki, słonina, inne z zawartością naturalnej żelatyny Picie wody osmotycznej Kąpiele regeneracyjne Czytaj więcej…

Artykuł

Elektrownia ludzka – największe źródło energii odnawialnej

Człowiek (duch i ciało, którym dysponuje) są przewodnikami elektrycznymi. Oznacza to, że mają zdolność odbioru i przekazu energii. Każdy człowiek jest mobilnym reaktorem sił przyrody (ognia, powietrza, wody, ziemi), które także biorą czynny udział w procesach zasilania. Energetyka człowieka przejawia się poprzez siłę promieniowania jego aury. To jak silnymi zasobami Czytaj więcej…

Artykuł

Warunki skuteczności prawa

Jeśli prawo ma być przestrzegane i ma stanowić faktyczny impuls sprawczy musi spełniać następujące warunki:   MA BYĆ JASNO I PROSTO PRZEDSTAWIONE Jest to klauzula transparentności traktująca o swobodnym odbiorze i zrozumieniu zawartych prawem postanowień.    MA BYĆ PRAKTYCZNO REGULUJĄCE Jest to klauzula funkcjonalności stanowiąca warunek praktycznego i pożytecznego zastosowania Czytaj więcej…

Artykuł

Oparcie w ziemskim

Oparcie w ziemskim: pieniądze, wpływy, domy, auta, błyskotki, kariery, związki, interesy, praca i inne podobne materialne dążenia kierują uwagę w nurty tylko materialne, a z nich poza żywnością i odpoczynkiem fizycznym wynikają małe dopływy sił. Oparcie materialne jest to złudne bezpieczeństwo, bo wszystkie materialne dobra przemijają i są tylko narzędziem Czytaj więcej…

Artykuł

Wiara bez pośredników

To jedyny właściwy format. Jakiekolwiek dogmaty religijne przeminą bo już od wielu wieków fałszem i zakamuflowanymi interesami prowadzą ludzi na manowce ofiarności, podległości i biedoty duchowej. Ateizm to kolejny format błądzenia i bezświadomym przeświadczeniem samoizolacji: odcięcia od naturalnych transferów życiowych sił płynących ze świetlistego źródła. Życie jest zależne od Światła Czytaj więcej…

Artykuł

Subtelna rzeczywistość

Poza sferą form i kształtów gęsto materialnych, istnieje ekosystem subtelny opisywany zależnościami chemii, biologii, fizyki, medycyny, botaniki, zoologii oraz innych nauk przyrodniczych i charaktero-poznawczych. Ta równoległa do widzialnej rzeczywistości sfera charakteryzuje się przede wszystkimi oddziaływaniem energetycznym opisywanym prawami stworzenia, procesami ewolucji, siłami przyrody, zależnościami siewu i zbioru, symbiozy i jednorodności, Czytaj więcej…

Artykuł

Geneza błądzenia człowieka

Główny format błądzenia człowieka stanowi brak pełnej świadomości i z tego wynikając kreacja negatywnych form energetycznych. Każdy duch ma dar tworzenia w subtelności energetycznej i tak kreowania swojej własnej rzeczywistości. Poprzez odsunięcie się od praw i zależności Natury oraz braki w rozbudowie pełnej świadomości siebie, człowiek tworzy nisko energetyczną rzeczywistość Czytaj więcej…

Artykuł

Polaryzacja kolorami (koloroterapia) jako potężny zabieg energetyczny

Natura bazuje na zjawisku polaryzacji dielektrycznej. W wyniku tego procesu w polu elektrycznym ciała dialektrycznego jakim jest planeta Ziemia powstaje dipol czyli układ dwóch różnoimiennych biegunów magnetycznych. W dialektryku powstaje także wewnętrzne pole elektryczne, które częściowo równoważy zewnętrzne pole elektryczne to jest załamuje, odbija i tłumi płynące fale elektromagnetyczne ze Czytaj więcej…

Artykuł

Czucie jako pierwotna cecha wszystkich organizmów żywych

Czucie jest pierwotną cechą wszystkich organizmów żywych, które potrafią zmysłowo rejestrować i reagować na zastane warunki środowiskowe. Na bazie tej umiejętności, zebranych przeżyć i doświadczeń stworzenia budują swoje kojarzenia poznawcze – wiedzę, którą w praktycznym wykorzystaniu używają jako instynkt – intelekt. Intuicja to przeczucie właściwego zachowania się w zastanej sytuacji, Czytaj więcej…

Artykuł

Jak Polska może odzyskać godność?

Historia pokazuje szerokie wpływy lechitów na arenie międzynarodowej. Lechia, magnateria, rzeczpospolita szlachecka, innowacyjna gospodarka, unie narodów i wiele innych kulturowych impulsów oraz pielęgnowanych szlaków handlowych wpłynęło na ekspansję słowiańskiej kultury i sztuki. Bez przypadku, “polish” w języku angielskim znaczy “lśniący”, czy również zbliżone wzory widoczne są w kulturze wedyjskiej. Dopóki Czytaj więcej…

Artykuł

Geneza powstania współczesnej “medycyny”

Słowem wstępu, aby dopełnić całokształtu należy sięgnąć do głównych specjalizacji izraelskich jakimi były lichwa, czyli pożyczane pieniądze na procent, handel oraz promocja dogmatów religijnych. Ludzkość potrzebowała zdefiniować format wzajemnej waluty bo istniała potrzeba uproszczenia barterowej wymiany handlowej i potomkowie koczowników chazarskich za wszelką cenę pozycjonowali się jako emitenci / zabezpieczyciele Czytaj więcej…