Ocena stanu zdrowia z receptorów dłoni

Przeprowadzamy profesjonalne analizy bieżącego stanu zdrowia odczytując receptory końcówek nerwowych przejawiające się na dłoni. W tym celu zapraszamy do przesyłania fotografii swojej lewej dłoni na nasz adres poczty elektronicznej. Po zarejestrowaniu wpłaty, otrzymacie Państwo od nas precyzyjną informację na temat pracy poszczególnych organów widocznych na receptorach. 

Odczyt numerologii daty urodzenia oraz znaczenia imienia i nazwiska

Pomagamy odczytać informacje zawarte w imieniu i nazwisku oraz w dacie urodzenia. W tym celu zapraszamy do przesyłania Państwa imienia i nazwiska oraz daty urodzenia na nasz adres poczty elektronicznej. Po zarejestrowania wpłaty, otrzymacie Państwo od nas precyzyjną informację na temat talentów, darów, predyspozycji oraz pracy potrzebnej do wykonania w trakcie bieżącego pobytu na Ziemi.  Jest to bardzo cenna wiedza w aspekcie rozwoju osobistego. 

Odczyt znaczenia daty urodzenia w relacjach z innymi bliskimi osobami

Na życzenie podejmujemy się odczytu numerologii w poszczególnych relacjach, co pozwala w szczegółach poznać aspekty scalające dane relacje oraz możliwości bezpośrednio z nich wynikające. W tym celu należy przesłać nam daty urodzenia osób, których liczby będą sprawdzane. Po zarejestrowaniu wpłaty, w mailu zwrotnym otrzymacie Państwo pełną specyfikację i opis powstałych wyników. 

Odczyt indywidualnych predyspozycji żywieniowych

Istnieje możliwość sprawdzenia przez nas Państwa indywidualnych predyspozycji żywieniowych czyli składników odżywczych zgodnych z Państwa grupą krwi, jak również tych które w danym momencie będą najbardziej optymalne celem przyśpieszenia pełnej regeneracji zdrowotnej.